Transparency International na jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí důrazně podpořila rozšíření pravomocí NKÚ

Vydáno 17. 04. 2015

Dne 14. dubna se na Úřadu vlády konalo 3. zasedání Rady vlády pro koordinaci protikorupční politiky. Členem Rady je také Radim Bureš, programový ředitel TI.

Ilustrační foto: Úřad vlády České republiky | zdroj: TI

Strakova akademie, budova Úřadu vlády České republiky | zdroj: TI

Na programu jednání, byla zejména stanoviska k návrhu novely zákona střetu zájmů, k návrhu novely zákona rozšiřujícího pravomoci NKÚ, implementace zákona o státní službě a diskuse nad zákonem o zadávacích řízeních.

V oblasti střetu zájmů se diskutovaly dvě oblasti – návrh na zúžení osobní působnosti zákona o zastupitele a diferenciaci přístupu k veřejným funkcionářům z hlediska ochrany osobních údajů.

V otázce zařazení zastupitelů do osobní působnosti zákona se zástupce TI zdržel hlasování. Zatímco zákon by se měl týkat zastupitelů v Praze a asi i statutárních měst, pro většinu zastupitelů obcí se jedná o povinnost administrativně náročnou, zatěžující a zbytečnou. Rada nicméně doporučila zastupitele v návrhu zákona zachovat.

Dále návrh předpokládá oddělit veřejné činitele (politiky), k jejichž oznámení bude plný veřejný přístup a úředníky, kde přístup k oznámení má být výrazně omezen. Ve shodě s většinou TI podpořila myšlenku, že případná diferenciace (např. v podobě volného přístupu na internetu oproti přístupu přes registraci) nesmí zamezit přístupu veřejnosti k oznámení všech povinných osob.

V otázce rozšíření pravomoci NKÚ TI razantně podpořila myšlenku rozšíření působnosti NKÚ na obce a kraje a společnosti s majetkovou účastí státu a obcí. Zásadní připomínky vznesené v připomínkovém řízení jen opakují politickou diskusi, která proběhla již jednou, kdy se v této souvislosti měnila Ústava (změnu Ústavy v tomto smyslu schválila Sněmovna, ale nikoli Senát).  Zvláště nedůvěryhodně působí argumenty, že rozšíření zvýší administrativní zátěž obcí. Přitom čistě ze statistického hlediska NKÚ dorazí do obce jednou za několik set let.

Při projednávání nařízení vlády o hodnocení státních zaměstnanců, TI doporučila návrh odmítnout. Navržený systém hodnocení je příliš složitý a byrokratický, při jeho aplikaci tisíci představenými hrozí nebezpečí, že bude hodnocení probíhat zcela formálně.


Štítky: Profesionální státní správa

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.