TI Česko a Slovensko: výměna zkušeností a vzájemná inspirace

Vydáno 12. 06. 2017

V poslední květnový víkend jsme vyjeli do Nízkých Tater, abychom se setkali s našimi kolegy ze slovenské pobočky Transparency International. Cílem necelých tří dní bylo seznámit se s aktuálními tématy, sdílet zkušenosti a najít možné oblasti budoucí spolupráce.

Společný výjezd české a slovenské pobočky Transparency International | zdroj: TI

Program prvního dne byl věnován aktuálním tématům, kterým se pobočky věnují, ale také největším výzvám, kterým čelí. Ukázalo se, že ač sdílíme se Slovenskem mnohé, v nejzásadnějších tématech se zaměření poboček liší. Slováci se věnují v současnosti především oblasti zdravotnictví, státní správy, whistleblowingu a soudnictví. Česká pobočka má pak mezi aktuálními tématy především sport, zbrojní rezort, střet zájmů, EU fondy nebo daňové ráje, daňové optimalizace a majetkové struktury.

Společná diskuse obou poboček | zdroj: TI

V podvečerních hodinách prvního společného dne pak vystoupila kolegyně z berlínského Sekretariátu Transparency International, se kterou jsme řešili celosvětové působení organizace, úspěchy a neúspěchy jednotlivých poboček ve světě nebo možnosti posouvání našich aktivit na mezinárodní úroveň a naopak přejímání mezinárodních iniciativ na národní úrovně. Přiblížila také fungování Sekretariátu nejnovějším členům obou poboček a přednesla možnosti hlubší spolupráce.

Přijela s námi diskutovat také zástupkyně Sekretariátu Transparency International z Berlína | zdroj: TI

Zbytek programu druhého a třetího dne jsme věnovali již odborným skupinkám, které řešily úžeji zaměřenou problematiku, které se věnují ve svých domácích pobočkách. Cílem bylo sdílet příklady dobré praxe, úskalí, kterým se vyvarovat a nebo inspiraci pro nové projekty či nové spolupráce.

Gabriel Šípoš a David Ondráčka, ředitelé TI SK a TI ČR | zdroj: TI


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.