TI Česko a Slovensko: výměna zkušeností a vzájemná inspirace

Publikováno: 12. června 2017

V poslední květnový víkend jsme vyjeli do Nízkých Tater, abychom se setkali s našimi kolegy ze slovenské pobočky Transparency International. Cílem necelých tří dní bylo seznámit se s aktuálními tématy, sdílet zkušenosti a najít možné oblasti budoucí spolupráce.

Společný výjezd české a slovenské pobočky Transparency International | zdroj: TI

Program prvního dne byl věnován aktuálním tématům, kterým se pobočky věnují, ale také největším výzvám, kterým čelí. Ukázalo se, že ač sdílíme se Slovenskem mnohé, v nejzásadnějších tématech se zaměření poboček liší. Slováci se věnují v současnosti především oblasti zdravotnictví, státní správy, whistleblowingu a soudnictví. Česká pobočka má pak mezi aktuálními tématy především sport, zbrojní rezort, střet zájmů, EU fondy nebo daňové ráje, daňové optimalizace a majetkové struktury.

Společná diskuse obou poboček | zdroj: TI

V podvečerních hodinách prvního společného dne pak vystoupila kolegyně z berlínského Sekretariátu Transparency International, se kterou jsme řešili celosvětové působení organizace, úspěchy a neúspěchy jednotlivých poboček ve světě nebo možnosti posouvání našich aktivit na mezinárodní úroveň a naopak přejímání mezinárodních iniciativ na národní úrovně. Přiblížila také fungování Sekretariátu nejnovějším členům obou poboček a přednesla možnosti hlubší spolupráce.

Přijela s námi diskutovat také zástupkyně Sekretariátu Transparency International z Berlína | zdroj: TI

Zbytek programu druhého a třetího dne jsme věnovali již odborným skupinkám, které řešily úžeji zaměřenou problematiku, které se věnují ve svých domácích pobočkách. Cílem bylo sdílet příklady dobré praxe, úskalí, kterým se vyvarovat a nebo inspiraci pro nové projekty či nové spolupráce.

Gabriel Šípoš a David Ondráčka, ředitelé TI SK a TI ČR | zdroj: TI

Slováci se věnují v současnosti především oblasti zdravotnictví, státní správy, whistleblowingu a soudnictví. Česká pobočka má pak mezi aktuálními tématy především sport, zbrojní rezort, střet zájmů, EU fondy nebo daňové ráje, daňové optimalizace a majetkové struktury.

Související publikace

Související projekty

Enhancing Beneficial Ownership Transparency

V současné době je transponována evropská směrnice proti praní špinavých peněz do legislativy jednotlivých členských států včetně České republiky. Tato směrnice mj. zavádí povinnost členských států zavést evidenci skutečných vlastníků společností.

Vice o projektu

Lepší řízení rizik podvodů ve fondech EU

Implementace projektů financovaných z fondů EU projektů byla v minulosti v České republice ovlivněna počtem nesrovnalostí a podezřením na podvod nebo podvody skutečnými. S novým programovacím obdobím tak přichází požadavek na zavedení nových nástrojů pro …

Vice o projektu