TI besedovala v Českém Těšíně

Vydáno 05. 03. 2014

V jazzclubu Kulturního a společenského střediska Střelnice v Českém Těšíně se dne 4. března 2014 odehrála další ze série debat Transparency Internationalz cyklu Občan obce není ovce. Za příznačné, vzhledem k tématu besedy, lze považovat i samotné místo konání, jehož rekonstrukce byla hrazena z veřejných zdrojů spolufinancovaných z prostředků EU.

Na pozvání aktivních občanů, kteří zakládají v Českém Těšíně veřejněprospěšný spolek a poptávali pomoc s orientací v základních nástrojích občanské kontroly nakládání s veřejnými prostředky, přijeli zástupci Transparency International z právní poradny a analytického oddělení TI. Cílem besedy bylo podělit se zkušenostmi s kontrolou nakládání s veřejným majetkem a především přispět k lepší orientaci v oblasti práva na informace. Hovořilo se také o problematice občanské kontroly veřejných zakázek a dotací, ale i o tom, jak pracovat s veřejně dostupnými zdroji týkajícími se hospodaření s majetkem města.

TI děkuje za milé přivítání a pomoc s organizací Danielu Kotasovi a jeho kolegům z nově vznikajícího spolku a přeje hodně úspěchů v jejich činnosti.

S finanční podporou Programu prevence a boje proti kriminalitě Evropské komise – Generálního ředitelství pro vnitřní věci


Štítky: Školení a vzdělávací činnost

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.