Téměř dvě třetiny podnikatelů zvolily Zákonem roku 2015 Registr smluv

Vydáno 08. 06. 2016

Téměř dvě třetiny (61 %) podnikatelů, firem a odborné veřejnosti rozhodly na základě hlasování o tom, že v anketě Zákon roku 2015 o nejlepší legislativní počin v loňském roce zvítězila transparentnost nakládání s veřejnými prostředky (Registr smluv). S výrazným náskokem tak předstihl novelu zákona o účetnictví, kterou zvolilo 15 % podnikatelů, či novelu zákona o svobodném přístupu k informacím, pro níž hlasovalo 12 % podnikatelů. To jsou závěry sedmého ročníku ankety Zákon roku, který pořádala advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal ve spolupráci s partnery. Letošního hlasování se zúčastnilo 273 zástupců z podnikatelského prostředí.

Logo Zákon roku

Zákon roku | zdroj: Deloitte

Cílem ankety je přispět k diskuzi mezi českými podnikateli, politiky a odbornou veřejností o kvalitě právních předpisů. V loňském roce zvítězila novela zákona o zaměstnanosti a živnostenského zákona, která pro podnikatele zavedla měně administrativy a snížila minimální výši pokuty.

„Letošní anketa potvrdila, že kromě daní podnikatele tradičně trápí nakládání s veřejnými prostředky. Hlavním důvodem, proč podnikatelé zvolili Zákonem roku registr smluv, může být to, že tento zákon sází na zveřejňování informací a angažovanost konkurentů a neziskového sektoru v odhalování nesrovnalostí. Sympatická je tedy podnikatelům zřejmě kombinace jednoduchého řešení – 10 paragrafů, jasné pravidlo, a posílení prostoru pro kontrolu veřejností. Žádné složité dokazování a šedé zóny. Smlouva prostě je, nebo není uveřejněna. A když není, neplatí,“ uvedl k výsledkům Tomáš Babáček, předseda nominační rady ankety Zákon roku a advokát Ambruz & Dark Deloitte Legal.

Součástí letošního ročníku ankety Zákon roku byl i dotazník mezi podnikateli, ze kterého vyplývá, že 86 % zúčastněných považuje českou regulaci byznysu za nekoncepční a nahodilou – nevychází podle nich ze stabilních strategií podporovaných širším společenským konsensem. 

„Stejný počet, 86 % podnikatelů, se domnívá, že regulace byznysu se mění zbytečně často a z hlediska načasování bez jakékoliv snahy zohledňovat podnikatelský provozní cyklus. Jen asi pětina podnikatelů si myslí, že podnikatelská regulace je u nás přijímána transparentně a že je řádně vysvětlována,“ doplnil Tomáš Babáček.

 

Řekli k výsledkům ankety Zákon roku 2015

„Výsledky ankety potvrdily, že nejen zástupci neziskového sektoru ale i podnikatelé, obchodní společnosti a odborná veřejnost stojí o zavedení registru smluv a neshledávají v něm hrozbu pro podnikání. Zároveň je třeba upozornit, že je zákon v tuto chvíli znovu otevřen, a poslanci projednávají návrhy, kterými by došlo k rozšíření okruhu výjimek. Hrozí tak, že zákon jednak ztratí na přehlednosti, ale hlavně může být ohrožen jeho základní účel, kterým je kontrola nakládání s veřejnými prostředky,“ poznamenala členka nominační rady Martina Mikolášková, právnička Transparency International. 

„Úspěch zákona o registru smluv odpovídá pozornosti, která je mu nyní věnována. Je to momentálně top téma pro odbornou i dotčenou veřejnost. Třetí místo po zásluze obsadila novela zákona o svobodném přístupu k informacím zaměřená na tzv. big data. Zavedla revoluční právo on-line přístupu k databázím orgánů veřejné moci v otevřených, strojově čitelných formátech; to činí z práva na informace obor budoucnosti pro komerční využití hromadných dat, nové aplikace a rozvoj ICT businessu,“ uvedl František Korbel, partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners a dřívější dlouholetý náměstek ministra spravedlnosti.

„Jsem rád, že odborná veřejnost ocenila právě zákon o registru smluv. Transparence jistě není všelék na společenské neduhy, ani v nejmenším. Avšak při kontrole hospodaření veřejnými prostředky účinná je, to ukazují mimo jiné i roky dobrého a užitečného fungování zákona o svobodném přístupu k informacím. Registr smluv přinese hodně transparence za relativně málo peněz a ukáže veřejnosti, za co veřejná moc utrácí, způsobem, který umožní tyto informace systematicky analyzovat a využívat,“ řekl Karel Šimka, soudce Nejvyššího správní soudu.

 „V dnešní době, kdy pod heslem boje proti daňovým únikům (proti kterému nelze samozřejmě ve vztahu k nelegálním daňovým únikům nic namítat a je nutné ho podpořit), má většina změn v oblasti daňové, ale například i trestní charakter plošných opatření, které u poctivých podnikatelů vedou k větší administrativní náročnosti, hrozebně mnohdy smrtících sankcí a přinášejí mnohé výkladové problémy a nejednoznačnosti, se pozitivní změny hledají velmi obtížně. Je to o pomyslném hledání jehly v kupce sena. Chybí dle mého pozitivní změny pro poctivé podnikatele a pozitivní přístup k těmto podnikatelům, pro které by měl i nadále platit klientský přístup nejen ze strany správců daně, ale ze strany státu obecně,“ sdělil Jiří Nesrovnal, člen prezidia, Komora daňových poradců ČR.

„Anketa Zákon roku má ukázat na takové legislativní počiny, které přispívají ke zlepšení podnikatelského prostředí. Myslím, že v případě výhry “registru smluv” jsme vylili dítě i s vaničkou. Na jedné straně chceme bojovat s korupcí a tudíž transparentně hospodařit s veřejnými prostředky a na druhé straně totálně svlékáme do naha podnikatelské subjekty, které ale působí v tržním prostředí, kde určité informace prostě nemohou být veřejně známé, protože to potlačuje veškerá konkurenční pravidla,“ uvedla Monika Zahálková, výkonná ředitelka Institutu členů správních orgánů.

 

Výsledky ankety Zákon roku 2015

  Zákon roku 2015 – Nejlepší legislativní počin pro podnikatelské prostředí%
1.Transparentnost nakládání s veřejnými prostředky (Registr smluv)61 %
2.Zelená malým a středním podnikům (diferenciace povinností novelou zákona o účetnictví)15 %
3.Data veřejných orgánů ke komerčnímu využití (novela zákona o svobodném přístupu k informacím)12 %
4. Veřejné zakázky odpovědně, ale také realisticky (drobná zlepšení zákona o veřejných zakázkách)8 %
5. Realističtější podmínky čerpání investičních pobídek (novela zákona o investičních pobídkách a o daních z příjmů)4 %

 

O výsledcích ankety Zákon roku 2015 rozhodovali oslovení podnikatelé, firmy a odborná veřejnost v hlasování, které proběhlo v období od 15. března do 20. května 2016, a to prostřednictvím webových stránek www.zakonroku.cz a hlasovacích lístků umístěných v klientských prostorách pražské kanceláře společnosti Deloitte.

Jednotlivé nominace na Zákon roku 2015 byly vybrány na základě nominační rady složené z vybraných právníků napříč právnickými obory, a dalších osobností z podnikatelského sektoru. Cílem ankety je přispět k diskuzi mezi českými podnikateli, politiky a veřejností o kvalitě právních předpisů přijatých v uplynulém roce, a jejich dopadu na podnikatelské prostředí. A obecně rozpoutat debatu o úrovni právního prostředí v ČR.

Nominační rada při přípravě jednotlivých nominací brala v potaz tipy, které mohla od začátku ledna do konce února 2016 zasílat veřejnost prostřednictvím webových stránek www.zakonroku.cz. Při stanovení pěti nominací na Zákon roku 2015 přihlížela zejména k očekávanému praktickému dopadu a zkušenosti českých podnikatelů s aplikací konkrétních právních norem. Počet členů nominační rady je 21, tvoří ji primárně právní odborníci napříč právnickými profesemi, zejména z řad advokátů a podnikových právníků, a další osobnosti, které sledují právní problematiku. Přehled členů nominační rady je dostupný zde.

 

Pravidla ankety Zákon roku 2015

V rámci ankety mohly být nominovány obecně závazné právní předpisy České republiky či Evropské unie, jež nabyly platnosti v uplynulém roce: ústavní zákony, zákony, vyhlášky ministerstev, nařízení vlády, směrnice a nařízení EU. Nominace se mohou vztahovat i na nové mezinárodní smlouvy s dopadem na podnikatelské prostředí ČR. Jako autoři nominovaných právních předpisů jsou uváděni jejich iniciátoři nebo ti, kteří k přijetí předpisu jinak významně přispěli.

Více informací o anketě Zákon roku 2015 a předchozích výsledcích ankety naleznete na www.zakonroku.cz.

 

Ke stažení

Tisková zpráva

 

Přehled pěti nominací na Zákon roku 2015:

1. názevTransparentnost nakládání s veřejnými prostředky (Registr smluv)
PředpisZákon o registru smluv č. 340/2015 Sb.
AutorJan Farský a další (skupina poslanců)
Nominace Jen deset nových paragrafů zásadně zvyšuje transparentnost nakládání s veřejnými prostředky. Smlouvy na plnění nad 50 000 Kč uzavřené veřejnými subjekty budou zveřejňovány na internetu ve formátu umožňujícím vyhledávání dat, pod jednoduchou a účinnou sankcí neplatnosti smlouvy. Otevírá se prostor všem, kdo mají k nakládání s veřejnými prostředky co říct (firmám, neziskovým organizacím apod.).

 

2. názevZelená malým a středním podnikům (diferenciace povinností novelou zákona o účetnictví)
PředpisZákon č. 221/2015 Sb. (novela zákona o účetnictví)
AutorEvropská komise, Ministerstvo financí
Nominace Pro malé společnosti se snižuje administrativní zátěž při vykazování a zveřejňování účetní závěrky, pro některé se znovuzavádí možnost vést jednoduché účetnictví, snižuje se počet tzv. subjektů veřejného zájmu, na které je kladen nejvyšší dohled. Byly také zpřesněny některé problematické účetní termíny (rezervy, následné události, významnost). Příklad diferenciace veřejné regulace pro malé firmy.

 

3. názevVeřejné zakázky odpovědně, ale také realisticky (drobná zlepšení zákona o veřejných zakázkách)
PředpisZákon č. 40/2015 Sb. (novela zákona o veřejných zakázkách)
AutorMinisterstvo pro místní rozvoj, Evropská komise
Nominace Bylo odstraněno povinné rušení zakázek s jedinou obdrženou nabídkou, zvýšen limit pro zadávání dodatečných prací z 20 na 30 % a přeformulovány podmínky pro zadávání takových prací. Rozšiřuje se také možnost hodnocení nabídek např. o předchozí zkušenosti relevantní pro novou zakázku. Jde o několik drobných zlepšení reagujících na reálné potřeby a o dobrý vklad do širší debaty o celkové nové koncepci zadávání veřejných zakázek.

 

4. názevRealističtější podmínky čerpání investičních pobídek (novela zákona o investičních pobídkách a o daních z příjmů)
PředpisZákon č. 84/2015 Sb. (novela zákona o investičních pobídkách a o daních z příjmů s ohledem na čerpání investičních pobídek)
AutorMinisterstvo průmyslu a obchodu
Nominace Zmírňují se některé neúměrné sankce při porušení pravidel pro čerpání pobídek (např. při fúzi či nesprávném nastavení převodních cen příjemce se pouze zastavuje čerpání do budoucna, resp. se upraví výše čerpání, ale nevrací se automaticky již vyčerpaná pobídka). Firmy se výslovně mohou rozhodnout pobídku ve formě slevy na dani dál nečerpat, dochází také ke zmírnění administrativních požadavků při přidělování investičních pobídek. Tedy vhodné úpravy dotýkající se současných i potenciálních nových příjemců pobídek.

  

5. názevData veřejných orgánů ke komerčnímu využití (novela zákona o svobodném přístupu k informacím)
PředpisZákon č. 222/2015 Sb., kterým se mění zákon o svobodném přístupu k informacím
AutorEvropská komise, Ministerstvo vnitra
Nominace Zavádí se revoluční právo přístupu k hromadným informacím drženým veřejnými subjekty v otevřených a strojově zpracovatelných formátech, včetně možnosti sdílení veřejně přístupných dat  z databází a umožnění on-line dálkového přístupu k informacím, které se v průběhu času mění, obnovují, doplňují nebo opakovaně vytváří. Získávání informací cestou individuálních žádostí se přežilo jako těžkopádný nástroj zaměřený spíše na politické uplatňování práva občanů na informace. Provedené změny činí z práva na informace obor budoucnosti i pro komerční využití hromadných dat, nové aplikace a rozvoj ICT businessu.

 

 

 

 

 

 


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.