T-Mobile navázal spolupráci s Transparency International ČR

Vydáno 16. 04. 2015

T-Mobile jako první mobilní operátor v České republice navázal spolupráci s Transparency International ČR (TI) a stal se firemním členem Klubu Transparency International. Tento klub sdružuje společnosti a jednotlivce, kteří považují korupci za vážný problém a aktivně proti ní bojují.

T-Mobile a TI

Miroslav Uřičař, ředitel právního útvaru T-Mobile (vpravo) přebírá od Davida Ondráčky, ředitele TI děkovný certifikát pro firemního člena Klubu Transparency International | zdroj: T-Mobile

„Transparency International svou činností znatelně přispívá k omezování korupce po celém světě. Jsme rádi, že můžeme tuto organizaci podpořit,“ říká ředitel právního útvaru T-Mobile Miroslav Uřičař a dodává: „V T-Mobile máme vytvořen fungující Compliance management systém pro prevenci korupce a interních podvodů. Jeho důsledným uplatňováním posilujeme naši firemní kulturu a současně naši pozici důvěryhodného partnera v obchodním prostředí.“ 

„Klub Transparency International přivítá významného firemního člena a silného hráče, který pomůže efektivně bojovat proti korupci v České republice. Jsme velice rádi, že společnost T-Mobile má jako jedny z hlavních priorit prevenci korupce a compliance a těšíme se na naši spolupráci v rámci Klubu TI,“ konstatuje ředitel TI David Ondráčka.

Spolupráce bude pokračovat formou výměny informací a zkušeností v oblasti prevence a potírání korupce. T-Mobile představí TI konkrétní opatření, která v této oblasti interně aplikuje, a bude s organizací diskutovat další možná vylepšení systému na základě jejích poznatků z dosavadní činnosti.

T-Mobile partnerstvím s TI naplňuje jeden z cílů compliance v rámci skupiny Deutsche Telekom, kterým je dosažení co možná nejvyšší míry transparentnosti, otevřenosti a mravní integrity, zejména v souladu s antikorupčními pravidly. Rizika spojená s porušením těchto pravidel jsou vysoká a způsobené škody mohou být nevyčíslitelné.

 

Více o T-Mobile

T-mobile-logo

Logo T-Mobile | zdroj: T-Mobile

Společnost T-Mobile Czech Republic působí na českém trhu od roku 1996, od roku 2002 je součástí mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom. K 31. březnu 2015 společnost obsluhovala téměř 6 milionů mobilních zákazníků, a zůstává tak jedničkou na českém mobilním trhu. T-Mobile je integrovaným operátorem: vedle mobilních a fixních telekomunikačních služeb nabízí i široké portfolio IT služeb a řešení systémové integrace pod značkou T-Systems pro firemní zákazníky a veřejnou správu.

 

Více o Klubu Transparency International

Klub Transparency International

Logo Klubu TI | zdroj: TI

Klub TI l byl založen v roce 2011, jako platforma pro podporovatele a společnosti, které věří, že bojovat s korupcí má smysl. Jedná se o významný zdroj financování našich aktivit a také o morální podporu celé organizace. V současné době má Klub TI 22 firemních a přes 150 individuálních členů. Díky našim podporovatelům dokážeme zachránit miliardy korun z veřejných rozpočtů. Více informací o Klubu TI se dozvíte v našem odkaze.

 


Štítky: Klub TI

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.