Studijní pobytu představitelů egyptských organizací v České republice

Publikováno: 27. září 2014

Jak co nejlépe připravit zákon o svobodném přístupu k informacím a jej představit egyptské veřejnosti i politikům?

Studijní pobytu představitelů egyptských organizací v České republice

Studijní pobytu představitelů egyptských organizací v České republice | zdroj: TI

I to byly otázky, na něž se snažili najít odpověď účastníci studijního pobytu představitelů egyptských organizací. Ti navštívili ve dnech 22.- 26. září 2014 Českou republiku v rámci projektu Máme právo vědět, který finančně podporuje Program transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Delegaci tvořili zástupci egyptského parlamentu, akademické obce, nevládního sektoru a partnerské organizace One World Foundation.

V rámci svého pobytu měli možnost jednat se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů, Nejvyššího správního soudu a Ministerstva vnitra. Hovořili také s p. Oldřichem Kužílkem, který stál u přípravy zákona o svobodném přístupu k informacím a i nadále se významně podílí na jeho prosazování. Všude se setkali s velikou ochotou představit právní rámec i faktickou realizaci práva na informace v České republice a odpovídat na desítky otázek. Největší zájem byl o to, jak dosáhnout politické i veřejné podpory pro přijetí informačního zákona, jakými mechanismy se informací domoci, jak definovat výjimky z práva na informace, či jaké sankční nástroje by bylo možné uplatnit, pokud některý úřad nechce informace vydat.

V Egyptě je zákon o svobodném přístupu k informacím připraven, ale jeho přijetí se velmi komplikuje kvůli nedostatečné podpoře ze strany politiků i veřejnosti a pro členy delegace proto bylo velmi přínosné, že mohli prodiskutovat kladné i záporné zkušenosti, které provázely tento zákon v naší zemi.

Studijní pobyt hodnotili všichni jeho účastníci velmi pozitivně a navrhli proto i pokračování spolupráce a výměny informací. Získané zkušenosti budou využity především v informační kampani o významu zákonné úpravy práva na informace, která je součástí projektu, a měla by vrcholit ke konci tohoto roku.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem představitelům institucí, které jsme měli možnost s egyptskými kolegy navštívit, za jejich vysokou profesionalitu a vstřícnost.

Projekt byl realizován z prostředků Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Transition Promotion Program - Logo

Získané zkušenosti budou využity především v informační kampani o významu zákonné úpravy práva na informace, která je součástí projektu, a měla by vrcholit ke konci tohoto roku.

Související projekty

Máme právo vědět

Již jste někdy požadovali od veřejné instituce informace? Máte pocit, že jde o zdlouhavý, administrativně a někdy i finančně náročný proces? Pak si zkuste představit, že žijete v zemi, kde vaše právo na informace není …

Vice o projektu