Společně proti korupci – čelíme stejným výzvám

Vydáno 25. 09. 2015

Významnou projektovou aktivitou byl studijní pobyt zástupců srbských orgánů činných v trestním řízení a představitele Transparency International Serbia v České republice, který proběhl ve dnech 21. – 24. 9. 2015.

Studijní pobyt zástupců srbských orgánů činných v trestním řízení a představitele Transparency International Serbia v České republice | zdroj: TI

Hlavní část studijního pobytu bylo jednání expertního kulatého stolu.  Zahájila jej vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová, která připomněla důležitost mezinárodní spolupráce i pokrok, kterého se podařilo v boji proti korupci dosáhnout. Kulatého stolu se zúčastnili náměstek vrchní státní zástupkyně JUDr. Bašný, JUDr. Bodlák, ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality a předseda okresního soudu Praha- západ JUDr. Franc. Po krátkém úvodu do trestně právní úpravy korupce se rozhořela diskuse o konkrétních případech, postupech státních zastupitelství a soudů i celkové situaci v oblasti korupce v České republice. Stranou nezůstaly ani otázky vzdělávání a kariérního postupu státních zástupců a soudců a zajištění jejich nezávislosti. V této oblasti je Srbsko dále, protože návrh na jmenování soudců je v kompetenci nezávislé Rady soudců, tedy zcela oddělené od politických struktur.

Druhý den programu zahrnoval jednání na Finančním analytickém útvaru, kde účastníci získali informace o struktuře, úkolech a činnosti FAÚ i právní úpravě regulující práci této finanční zpravodajské jednotky. Diskuse se týkala možností a postupů při zajišťování finančních prostředků a spolupráce s orgány činnými v trestním řízení. Otázky směřovaly i k tomu, jak trestní zákon definuje praní špinavých peněz, a jaká je úspěšnost stíhání takových trestných činů.

Studijní pobyt ukončila návštěva Policejní akademie a jednání věnované vzdělávání policistů v problematice odhalování a vyšetřování korupce. Vyučující představili jednotlivé studijní programy a jejich obsah. Otázky účastníků studijního pobytu směřovaly nejen k trestně právní regulaci korupce a způsobům, jak je prezentována v rámci profesního vzdělávání, ale i k uplatnění absolventů Policejní akademie a práci Policie České republiky v širším kontextu.

Studijní pobyt navázal na realizaci projektu v roce 2014, a přestože byl poměrně krátký, jeho program i organizační zajištění hodnotila srbská delegace velmi pozitivně. Velmi ocenila vysokou profesionalitu představitelů orgánů činných v trestním řízení, se kterými měla možnost se setkat. Uvítala možnost porovnat strukturu, organizaci i praktickou činnost policie, státních zástupců a soudců ilustrovanou konkrétní kazuistikou. Získané informace budou využity při přípravě výstupů projektu, jimiž budou doporučení pro další vzdělávání pracovníků orgánů činných v trestním řízení v oblasti odhalování a stíhání korupce.

 

Projekt je realizován z prostředků Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Transition Promotion Program - Logo


Štítky: Spolupráce se zahraničím

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.