Sexuální vydírání je celosvětově ignorováno, nedostatečně hlášeno a netrestáno, říká report TI

Vydáno 08. 03. 2020

Nový report Transparency International (TI), který vydal berlínský sekretariát naší protikorupční organizace v souvislosti s dnešním Mezinárodním dnem žen, poskytuje jeden z nejucelenějších přehledů o sexuálním vydírání – celosvětové formě korupce. Report uvádí případy z prostředí univerzit, škol, policie, soudů, firem, migračních center, uprchlických táborů a mnoha jiných míst, kde státní úředníci využívají svou moc k sexuálnímu zneužívání ostatních.

Ilustrační obrázek | zdroj: Ellice Weaver, Transparency International

Výsledky poukazují na fakt, jak nedostatečně jsou případy sexuálního vydírání nahlašovány a na značný nedostatek povědomí o tom, jak tento problém ve většině zemí řešit, přičemž národní a mezinárodní orgány ho do značné míry ignorují. Mnoho vlád efektivně neřeší problém sexuálního vydírání prostřednictvím zákonů, výzkumu nebo jiných strategií, ať už jako formu násilí na základě pohlaví nebo jako korupci samotnou.

„Sexuální vydírání je jednou z nejtišších forem korupce na světě,“ říká Delia Ferreira Rubio, předsedkyně globální Správní rady Transparency International. „Může se vyskytnout v kterékoli zemi a ovlivnit kohokoli, zejména ženy a dívky, bez ohledu na náboženství, rasu, příjem nebo další faktory. Tento výzkum nejen pojmenovává sexuální vydírání, ale také zdůrazňuje naléhavou potřebu odstranit bariéry, které jej udržují neviditelným,“ dodává.

Sexuální vydírání je zneužití moci k získání sexuálního prospěchu nebo výhod a je to relativně nový koncept. Důkazy ukazují, že sexuální vydírání nepřiměřeně dopadá na ženy, postihuje však také muže, homosexuály či transsexuály.

Alarmující příběhy z celého světa

Report analyzuje stávající právní rámce, které se zabývají korupcí a násilím na základě pohlaví, a identifikuje, že často nedokážou adekvátně pokrýt sexuální vydírání. Jen několik zákonů a donucovacích mechanismů se zabývá sexuálním vydíráním a překážkám zabraňujícím efektivnímu trestnímu stíhání. V mnoha zemích neexistují pro oběti sexuálního vydírání žádné dostupné mechanismy hlášení, které by byly citlivé také z hlediska pohlaví.

Report představuje alarmující příběhy z celého světa (Evropa není výjimkou) a upozorňuje na způsoby, jak dochází k samotnému sexuálnímu vydírání, a to včetně následujících příkladů:

 • Policisté požadují sex, aby nedošlo k zatčení nebo zadržení;
 • Učitelé vyžadují sex výměnou za složení zkoušky;
 • Soudci rozhodují ve prospěch oběti výměnou za nucený sex;
 • Imigrační úředníci využívají žadatele o azyl nebo uprchlíky na sex;
 • Úředníci státní správy sexuálně vydírají zaměstnance v průběhu náboru nebo v případě povýšení;
 • Manažeři požadují sex za povýšení ve firmě, či udržení práce;
 • Ostatní státní úředníci požadují sex výměnou za půdu, pracovní povolení, jídlo, vodu, bydlení nebo bezpočet dalších služeb.

„To, co nyní víme o sexuálním vydírání, je jen špičkou ledovce,“ vysvětluje Delia Ferreira Rubio. „Je smutné, že skrytá povaha sexuálního vydírání, sociální stigma a kulturní tabu, která s ním jsou spojená, znamenají, že sexuální vydírání není prioritou většiny národních nebo mezinárodních vůdců. Jen proto, že problém je obtížný, neznamená, že bychom neměli dělat nic, abychom to zastavili,“ doplňuje.

„Zneužívání postavení a moci nad jiným člověkem vyžadováním sexu, je zvlášť nechutná forma vydírání a korupce. Dopadá na zranitelné, slabší a na vystrašené, kteří nemají sílu se bránit. Děje se to v Evropě a i u nás, nezavírejme před tím oči,“ apeluje David Ondráčka, člen globální Správní rady TI a ředitel TI ČR.

Nedávný výzkum v rámci Latinské Ameriky a Karibiku, Blízkého východu a severní Afriky poukazuje, že každý pátý člověk zažívá nebo zná někoho, kdo má zkušenost se sexuálním vydíráním v kontaktu se státní správou (zdravotní péče či vzdělávání). Například v Zimbabwe více než 57 % dotazovaných žen zažilo sexuální vydírání.

Proto Transparency International doporučuje, aby vlády přijaly následující opatření, která pomohou v boji proti sexuálnímu vydírání:

 • Vypracovat právní definici a rámec pro sexuální vydírání, aby bylo možné adekvátně kauzy trestně stíhat;
 • Začlenit sexuální vydírání do zákonů zaměřených na korupci a násilí na základě pohlaví;
 • Poskytovat bezpečné a důvěrné oznamovací mechanismy zohledňující pohlaví;
 • Vést další výzkum týkající se pohlaví a korupce a shromažďovat údaje o sexuálním vydírání;
 • Zvyšovat povědomí o sexuálním vydírání jako o formě korupce a odstranit překážky jeho oznamování.

Více informací, včetně celého seznamu opatření, najdete v nejnovější publikaci TI zde.

 

Zdroj: sekretariát Transparency International


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.