Střet zájmů jako riziko podvodu

Tato publikace si neklade za cíl podat vyčerpávající přehled problematiky střetu zájmů. Naší ambicí je přehledným způsobem popsat, co to střet zájmů je, jak jej definuje právní řád, jaké jsou jeho projevy a rizika a možná prevence jeho dopadů. Zdůrazněna jsou rizika střetu zájmů ve veřejných zakázkách a dotacích, včetně projektů v rámci Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů.

Obsah publikace odráží i zkušenosti účastníků mezinárodní konference a seminářů pro poskytovatele a příjemce dotací a projektů v rámci programů spolufinancovaných EU a zadavatele veřejných zakázek. Ty se konaly jako součást projektu Střet zájmů jako riziko podvodů, který Transparency International – Česká republika, o.p.s., realizovala v letech 2017–2018.


Štítky: Střet zájmů


  • Rok vydání: 2018
Stáhnout publikaci

Bojujte proti korupci s námi.