Promlčecí doby a korupce v České republice

 

Na konci roku 2009 začala TI spolupracovat na mezinárodním projektu, který je zaměřen na komparativní analýzu promlčecích lhůt při potírání kriminality související s korupčním jednáním. Cílem projektu bylo zjistit, zda existující promlčecí lhůty u korupčních trestných činů v České republice a v dalších zemích Evropské unie nejsou překážkou účinného prosazování práva v této oblasti, respektive nalézt vhodné způsoby, jak příslušné překážky překonat.

TI na tomto projektu spolupracovala se sekretariátem TI v Berlíně a s pobočkami v dalších jedenácti zemích EU. Výstupem projektu je souhrnná analýza Timed out: Statutes of limitations and prosecuting corruption in EU countries. TIC také zpracovala národní analýzu zaměřenou na účinné prosazování protikorupční legislativy, přehled konkrétních ustanovení a časových intervalů týkajících se promlčecích lhůt a jejich uplatňování, popis nedostatků a slabých míst a návrhy vhodných opatření.

Projekt byl podpořen Evropskou komisí, konkrétně Generální ředitelství pro spravedlnost,svobodu a bezpečnost.


Štítky: Mapování korupce


  • Rok vydání: 2011
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.