Analytical Report: The First Czech-Russian Laundromat Exposed

This report paper from the Czech chapter of the global anti-corruption network Transparency International (TI) presents a unique and comprehensive analysis of two complex interconnected money-laundering schemes used to illegally transfer funds from Russia to the Czech Republic.

Through these channels over 113 million euros made their way into the Czech Republic between 2014 and 2016. For further details on the case including a breakdown of all relevant transactions, a detailed analysis of scheme enablers and beneficiaries, and our recommendations for improving the AML regulatory framework in the Czech Republic see the full report. 

Česká pobočka globální protikorupční sítě Transparency International (TI) přináší unikátní a ucelenou analýzu dvou komplexních a propojených schémat na praní špinavých peněz z Ruské federace do České republiky.

Prostřednictvím těchto schémat, mezi roky 2014 a 2016 do ČR nezákonně doputovaly 3 miliardy korun. V publikaci nalezete veškeré transakce, které byly součásti schématu, detailní analýzu organizátorů a příjemců schémat i naše doporučení pro zlepšení regulačního rámce AML (z anglického Anti-Money Laundering, tedy boj proti praní špinavých peněz) v ČR.   • Rok vydání: 2022
Stáhnout publikaci

Bojujte proti korupci s námi.