Posilování protikorupční odolnosti resortu obrany

Publikováno 05. 05. 2015

Proč se věnujeme tomuto projektu

Projekt „Posilování protikorupční odolnosti resortu obrany“, realizovaný v rámci programu Ministerstva obrany České republiky: „Podpora boje s korupcí v obranném sektoru“ si klade za cíl přispět analytickou činností k efektivní protikorupční politice Ministerstva obrany.

Co konkrétně děláme

Cílem aktivity bylo porovnat známé korupční kauzy související s Ministerstvem obrany ČR s mezinárodně uznávaným přehledem korupčních rizik v sektorech obrany. Tímto způsobem pak identifikovat ta rizika, kterým je potřeba v protikorupční politice věnovat největší pozornost.

Původní záměr zaměřit se pouze na kauzy 2013-2014 byl rozšířen na všechny dostupné kauzy od roku 2010. Vyšší počet analyzovaných kauz zvyšuje vypovídající hodnotu studie.  Identifikované kauzy byly analyzovány podle jednotné metodologie, která byla v rámci projektu připravena. Výstupem aktivity také bylo kvantitativní vyhodnocení, které je možné využít jako nástroj zpětné vazby pro příslušné útvary Ministerstva obrany, podílející se na vytváření protikorupčního systému, a jako podklad pro zkvalitňování systému řízení korupčních rizik v resortu.

Jaké máme výsledky

 

Ke stažení:

Přehled korupčních rizik

Studie „Tajná mise: korupce (korupční kauzy na Ministerstvu obrany)“

 

Informační část projetu bude realizována prostřednictvím dvou tiskových konferencí

  • Tisková konference k protikorupčnímu indexu zbrojařských firem, výsledky studie představuje analytik TI Adam Novák
    Tisková konference k protikorupčnímu indexu zbrojařských firem, výsledky studie představuje analytik TI Adam Novák | zdroj: TI

Tisková konference „Protikorupční index zbrojařských firem 2015“ | zdroj: TI

První tisková konference ze dne 27. 4. 2015 zveřejnila výsledky „Protikorupčního indexu zbrojních firem 2015“, zpracovaného Transparency International Velká Británie.  Tento index měří transparentnost a kvalitu etických a protikorupčních programů 163 zbrojních firem ze 47 zemí světa. Každá firma je zařazena do skupiny A (nejvyšší) až F (nejnižší) na základě veřejně dostupných zdrojů. Za Českou republiku je do Indexu zařazena jediná firma – Tatra Trucks a.s. Ta se umístila v nejnižší skupině F.

Na Tiskovou konferenci byl pozván také mediální zástupce pan Andrej Čírtek. V návaznost na výsledky Indexu zahájila společnost Tatra Trucks, a.s. práce na protikorupčním programu. TI se v rámci projektu podíleli na jeho připomínkování.

 

Užitečné odkazy:

Tisková konference „Protikorupční index zbrojařských firem 2015“

Podrobné informace k indexu najdete na webových stránkách Obranného a bezpečnostního programu Transparency International Velká Británie

 

  • Tisková konference: "Index transparentnosti a integrity resortů obrany 2015" | zleva: Jaroslav Štefec, vojenský analytik, Radim Bureš, programový ředitel TI

Tisková konference: „Index transparentnosti a integrity resortů obrany 2015“ | zdroj: TI

Druhá tisková konference dne 3.  prosince 2015 představila výsledky „Indexu transparentnosti a integrity resortu obrany“, zpracovávaného Transparency International Velká Británie ve spolupráci s TI Česká republika .

Tento index představuje významný informační zdroj pro zjištění míry transparentnosti a integrity resortu obrany v mezinárodním srovnávání. Index je založen na systému 76 kritérií, podle kterých se míra transparentnosti určuje. Rozbor postavení Ministerstva obrany a Armády České republiky v klíčových kritériích představuje dobrou zpětnou vazbu pro formulování protikorupční politiky resortu. Index představuje i významný aktivizační nástroj pro občanskou společnost, protože pomáhá nastavovat mezinárodní standardy otevřenosti v otázkách obrany. Bez interakce s občanskou společností a reflexe jejích připomínek je pro tradičně uzavřené instituce, jaké Ministerstvo obrany a armáda z povahy věci jsou, obtížné směřovat k další otevřenosti a demokratičnosti, což jsou důležité podmínky snižování míry korupčního potenciálu.

Česká republika se v roce 2015 umístila ve 3. Pásmu, jako země se středním rizikem korupce. Zařadila se tak do stejné skupiny např. s Maďarskem či Francií, ale do horší skupiny než je Polsko.

Hlavní nedostatky českého resortu obrany vyplývající z Indexu shrnul programový ředitel TI  Radim Bureš takto: „Z pohledu TI Česká republika můžeme za největší problém považovat absenci jasného, dlouhodobého a veřejného akvizičního plánu. To pak umožňuje mimořádné nákupy zneužívající výjimky z otevřených veřejných soutěží.“

Mezi další problematické oblasti patří personální politika. Objevila se podezření, že některá jmenování do funkcí proběhla netransparentně a s podezřením na nepotismus a politické trafiky. Nelze dohledat žádné informace o existenci formálního nezávislého výběru a procesu povyšování. Zpráva na druhé straně vítá novelu zákona 221/1999 Sb., o vojácích z povolání a nastavení kariérního řádu.

Vzhledem k tomu, že Index byl zveřejněn TI Velká Británie až na konci roku, budou jeho závěry detailně představeny Ministerstvu obrany až v roce 2016.

 

Užitečné odkazy:

Tisková konference: „Index transparentnosti a integrity resortů obrany 2015“

Podrobné informace k indexu najdete na webových stránkách Obranného a bezpečnostního programu Transparency International Velká Británie

 

Souhrn publikací:

Tajná mise: korupce (korupční kauzy na Ministerstvu obrany)

Protikorupční index zbrojních firem 2015

Index transparentnosti a integrity resortu obrany

 

 

Informace a již realizované aktivity v rámci projektu naleznete níže:

TI představila na tiskové konferenci novou studii o zbrojařských firmách – 27. 4. 2015

Tisková konference: „Index transparentnosti a integrity resortů obrany 2015″ – 3. 12. 2015

Korupční kauzy na Ministerstvu obrany – Tajná mise: Korupce – 14. 1. 2016

Donoři

Období realizace: 2015 – 2016

Rozpočet: 278.070,- Kč

Dotace Ministerstva obrany: 249.260,- Kč

Rozhodnutí o udělení dotace je k zobrazení na našem webu zde.

Projekt je realizován v rámci programu „Podpora boje s korupcí v obranném sektoru“ Ministerstva Obrany České republiky.

MO ČR - logo

Bojujte proti korupci s námi.