Prohlášení TI: Nezávislé a nestranné státní zastupitelství

Vydáno 09. 03. 2015

S cílem dosáhnout transparentního a odpovědného výkonu spravedlnosti se problematice justice věnujeme již od roku 2007. Naše aktivity směřují k tomu, aby byla justice průhlednější, méně závislá na politické moci a tím i akceschopnější v řešení případů závažné korupce a organizovaného zločinu.

Budova Vrchního soudu v Praze a Vrchního státního zastupitelství v Praze

Budova Vrchního soudu v Praze a Vrchního státního zastupitelství v Praze | zdroj: TI

V průběhu minulých let jsme pořádali několik seminářů a tzv. justičních konferencí, v nichž jsme mimo jiné hledali odpověď na otázku, jaké jsou předpoklady nezávislého a nestranného postavení státního zastupitelství. Jelikož je nový zákon o státním zastupitelství stále v přípravném procesu, nebudeme se v tuto chvíli detailně vyjadřovat k jeho znění. Tato oblast nicméně představuje jedno z našich strategických témat, a proto znovu připomínáme základní principy, které v legislativní úpravě státního zastupitelství dlouhodobě prosazujeme.

 

Za klíčové priority v tomto ohledu považujeme

 

  • stanovení jasné personální politiky bez možnosti politického ovlivňování
  • vytvoření specializovaného útvaru zaměřeného na potírání korupce
  • vymezení podmínek pro zasahování do konkrétní věci (pravidla pro udělování a odmítání pokynů).

 

Zásadním předpokladem nezávislého a nestranného rozhodování jednotlivých státních zástupců je stanovení pravidel pro obsazování pozic vedoucích státních zástupců na předem dané funkční období a stanovení pravidel pro jejich odvolávání v průběhu funkčního období.

Aktuální vývoj ohledně nového zákona o státním zastupitelství budeme i nadále bedlivě sledovat. Budeme též požadovat od nového ministra spravedlnosti vyjádření ohledně záměrů týkajících se této problematiky. Závěrem je třeba zdůraznit, že TI prosazuje přijetí kvalitního nového zákona o státním zastupitelství, který splňuje výše zmíněné priority, nikoliv přijetí nového zákona o státním zastupitelství za každou cenu.

Celé znění našeho prohlášení můžete zobrazit v odkaze.


Štítky: Nezávislé a důvěryhodné státní zastupitelství

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.