Pro demokratizaci Srbska je nezbytná plná nezávislost státních zástupců

Publikováno: 18. prosince 2015

Klíčovým výstupem projektu Společně proti korupci , který v letošním roce realizuje Transparency International Česká republika a Transparency Serbia v rámci Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky, byla konference „Jak stíhat korupci“, jež proběhla 15. 12. 2015 v Bělehradě.

Bělehradská konference „Jak stíhat korupci“| zdroj: TI

Postavení a práce státních zástupců v boji proti hospodářské kriminalitě a korupci byly hlavními tématy všech vystoupení i diskusních příspěvků. Spolu se zástupci obou partnerských organizací se konference jako vystupující zúčastnil JUDr. Lukáš Bohuslav Ph.D. z Právnické fakulty UK, Goran Ilic, náměstek nejvyšší státního zástupce Republiky Srbské, Radomir Ilic, státní tajemník Ministerstva spravedlnosti Srbska a další srbští soudci, státní zástupci a představitelé policie.

Po úvodních slovech prezidenta Transparency Serbia prof. Vladimira Goatiho a vedoucí konzulárního odboru velvyslanectví České republiky v Srbsku Veroniky Senjukové se rozproudila živá diskuse.  Zaznělo ocenění pozitivních změn, které je možné sledovat v boji proti korupci v České republice, na druhou stranu i kritika absence formálního zakotvení nezávislosti státních zástupců.

Představitelé srbské justice přiznávali, že v Srbsku existuje řada protikorupčních legislativních opatření, ta však v řadě případů nejsou využívána. To odráží i umístění Srbska v celosvětovém Indexu vnímání korupce, kdy poměrně špatné hodnocení znamená negativní dopad na možnost získávat zahraniční investory.

Přes změny trestního zákona přetrvává situace, kdy státní zástupce je ve smyslu odhalování trestné činnosti nadřízen policii, ale nemůže ovlivnit personální obsazení popřípadě technické vybavení vyšetřovacích týmů a policie, která je pod poměrně silným politickým tlakem, a není státnímu zástupci manažersky odpovědná.

Na závěr konference byla představena publikace „Sankcionisaje korupcije“, která popisuje vyšetřování a soudní řízení ve třech typických korupčních případech v obou zemích a shrnuje doporučení odborníků pro další změny. Jedním z nich je i potřeba přijetí zákona o prokazování původu majetku, který je aktuální i v České republice. Proto i tyto otázky budou předmětem další vzájemné spolupráce.

 

Projekt je realizován z prostředků Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Transition Promotion Program - Logo

Zaznělo ocenění pozitivních změn, které je možné sledovat v boji proti korupci v České republice, na druhou stranu i kritika absence formálního zakotvení nezávislosti státních zástupců.

Související publikace

Související projekty

Společně proti korupci

V posledních desetiletích se korupční delikty začaly týkat velkých hodnot a přesáhly nejen hranice států, ale i kontinentů. K řešení tohoto globálního problému je třeba mezinárodní spolupráce, vzájemná informovanost a přebírání zkušeností a dobré praxe.

Vice o projektu

Související novinky