Pražské trhy: Jakou podporu mají v jednotlivých městských částech?

Probíhá Vydáno 07. 10. 2014

Některé radnice dokáží zorganizovat trhy takřka bez nutnosti využívat veřejné prostředky, zatímco jinde investují značné částky.

TI v minulých týdnech provedla u některých městských částí v Praze rychlý průzkum specifické oblasti vynakládání veřejných prostředků. Jedná se o finance směřované do podpory farmářských, vánočních, velikonočních a obdobných typů trhů.

Proč to stojí za pozornost?

Nejedná se o klíčovou oblast jako sociální služby, školství, veřejná bezpečnost atd., ale o v podstatě volnočasovou aktivitu spojenou s možností nákupu tradičních potravin a dalších výrobků. Vzhledem k tomu, že obliba různých trhů mezi obyvateli roste, stojí i tento segment za pozornost.

Navíc lze na jednoduchém modelu ilustrovat různý přístup jednotlivých „malých radnic“ k podpoře a financování podobných akcí a sledovat i další souvislosti. TI však bude v rámci svých watchdogových aktivit stejným způsobem sledovat a vyhodnocovat i jiné oblasti veřejných výdajů nebo jednotlivé dotační programy.

TI vybrala městské části, kde se prokazatelně nějaké výše uvedené akce konají a mají určitý stupeň návštěvnosti (např. farmářské trhy na Nám. Jiřího z Poděbrad, Karlínském náměstí, Kubánském náměstí, na náplavce, vánoční trhy na nám. Míru apod.).

Z porovnání odpovědí, které městské části zaslaly na žádost TI o informace, byla sestavena tabulka, ze které vyplývají zajímavé informace.

Stručné shrnutí poznatků

Městská část Praha 2 neinvestovala do provozu farmářských ani jiných trhů vůbec nic. Jiné městské části (Praha 3, Praha 6) vložily v počátcích sledovaného období vstupní investici a nyní mají náklady zanedbatelné či úplně nulové. Zřejmě nastartovaly činnost, která je nyní soběstačná, a přispívá k rozšíření kulturní a obchodní nabídky dané městské části. Městská část Praha 8 pak dodnes provozuje trhy na vlastní náklady prostřednictvím městské společnosti Centrum Palmovka, a.s.

Jsou ovšem i takové městské části (Praha 5, Praha 10), které vynakládají nemalé prostředky externím subjektům na provoz trhů, kulturní akce a další služby. Nastavení vztahů je v těchto případech složitější a zcela se odlišuje od jednoduchých modelů jinde.

Dílčí závěr je tedy takový, že někde je nabízena služba občanům takřka bez nutnosti využívat veřejné prostředky, zatímco jinde je potřeba investovat značné částky (zvláště do doprovodných kulturních akcí). Posouzení přiměřenosti nákladů a přidaná hodnota služeb však záleží jen na občanech.

Zajímavé souvislosti na závěr

Za povšimnutí rozhodně stojí původní smlouva Městské části Praha 5 z roku 2010, která v původním znění uzavřeném ještě bývalým starostou Milanem Jančíkem počítá jen s velikonočními a vánočními trhy při nákladech 2,8 mil. korun ročně bez zohlednění situace na trhu. Například v roce 2014 se stejný objem služeb dal pořídit již jen za 65 tis. korun za rok.

Stejně tak Městská část Praha 10 vydávala větší částky na pořádání doprovodných kulturních akcí, především v rámci vánočních trhů, a to společnostem Timework, s.r.o., Retroface Production, s.r.o., Umbrella Management, s.r.o., Umbrella Group, a.s. a Produkce CZ, s.r.o. Pro tyto společnosti není společné pouze pořádání trhů, ale některé mají shodné sídlo společnosti či dohledatelnou personální propojenost. Veřejná zakázka však neproběhla ani jedna. Samotné pořádání farmářských trhů prostřednictvím občanského sdružení Archetyp se nijak zásadně nevymykalo nákladům jinde a pohybovalo se v řádech desítek tisíc korun ročně, což lze považovat za standardní cenu.

Přehled hospodaření městských částí – farmářské a další trhy (velikonoční, vánoční)

Městská částČástka vynaložená na konání trhů od roku 2010Příjemce finančních prostředkůVeřejná zakázkaPoznámky
Praha 12010                                    0,-
2011                                    0,-
2012                                    0,-
2013                                    0,-
2014                                    0,-
Praha 22010                                    0,-
2011                                    0,-
2012                                    0,-
2013                                    0,-
2014                                    0,-
Praha 32010                    max. 857 500,-Archetyp, o.s.NESmlouva na dobu určitou 11. 9. 2010 – 30. 6. 2011
2011                                    0,-
2012                                    0,-
2013                                    0,-
2014                                    0,-
Praha 52010                           2 818 000,-V.L. 2001, s.r.o.ANOZahrnuje vánoční a velikonoční trhy, nikoliv farmářské
2011               2 818 000,- + 390 000,-V.L. 2001, s.r.o.ANOZahrnuje farmářské, vánoční a velikonoční trhy (dodatek původní smlouvy na provozování farm. trhů za 390 000,-)
2012                           2 818 000,-V.L. 2001, s.r.o.ANO
2013                           2 818 000,-V.L. 2001, s.r.o.ANO
2014                                 65 000,-Lucky Servis, s.r.o.ANO
Praha 62010                           1 866 104,-Farmářské trhy, o.s.ANOFarmářské trhy + další služby (kulturní program)
2011                              114 880,-Farmářské trhy, o.s.ANOFarmářské trhy + další služby (kulturní program)
2012                                98 504,-Farmářské trhy, o.s.Farmářské trhy + další služby (kulturní program)
2013                                51 200,-Farmářské trhy, o.s.Farmářské trhy + další služby (kulturní program)
2014                                  8 460,-Farmářské trhy, o.s.Farmářské trhy + další služby (kulturní program)
Praha 82010                           chybí údaje
2011                           1 416 960,-Pod Platany, o.s.ANO
2012                   max. 965 600,-Centrum Palmovka, a.s.NEFarmářské trhy (1x týdně nebo 1x za dva týdny) – Karlínské nám., Vel. + Ván. trhy Bohnice
2013                max. 1 276 900,-Centrum Palmovka, a.s.NEFarmářské trhy (1x týdně nebo 1x za dva týdny) – Karlínské nám., Vel. + Ván. trhy Bohnice
2014                max. 1 204 300,-Centrum Palmovka, a.s.NEFarmářské trhy (1x týdně nebo 1x za dva týdny) – Karlínské nám., Vel. + Ván. trhy Bohnice
Praha 102010                           4 596 000,-Archetyp, o.s., Retroface Production, s.r.o., Timework, s.r.o.NEArchetyp, o.s. (org. farm trhů) byl zřejmě příjemcem 280 365,-. Samotné slavnostní zahájení trhů si vyžádalo 650 394,-. Ostatní náklady vynaložila MČ jako přímý pořadatel na externí služby (Timework, Retroface).
2011                           3 370 000 ,-Archetyp, o.s., Timework, s.r.o.NEArchetyp, o.s. (org. farm trhů) byl zřejmě příjemcem max. 93 966,-. Ostatní náklady vynaložila MČ jako přímý pořadatel na externí služby (Timework).
2012                           1 813 000,-Praha 10 – Majetková, a.s., Timework, s.r.o., Produkce CZ, s.r.o., Yvona JelénkováNE
2013                           3 266 000,-Umbrella Management, s.r.o., Yvona Jelénková, Umbrella Group, a.s.NE
2014                           1 215 000,-Praha 10 – Majetková, a.s.NE

 

Veškeré údaje v tabulce vycházejí z informací, které poskytly jednotlivé městské části na základě totožné žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Za případnou neúplnost dat není TI odpovědná.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.