Pozvánka na pražský bezplatný seminář o protikorupční odolnosti veřejných zakázek a ochraně oznamovatelů

Nevládní protikorupční organizace Transparency International ČR (TI) si Vás dovoluje pozvat na bezplatný seminář zaměřený na protikorupční odolnost při zadávání veřejných zakázek a ochranu oznamovatelů.

Na semináři Vás seznámíme s tématy:

  • ochrana oznamovatelů,
  • praktickým pohledem na interní oznamovací systémy,
  • zapojení veřejnosti do procesu zadávání a realizace veřejných zakázek,
  • střet zájmů ve veřejných zakázkách,
  • prověřování dodavatelů a praktické zkušenosti s evidencí skutečných majitelů,
  • vyloučení nespolehlivého dodavatele ze zadávacího řízení,
  • praktický pohled na práci s daty o dodavatelích.

Jednotlivá témata Vám budou představena lektory z naší organizace, advokáty a dalšími odborníky.
Seminář se bude konat v pátek 7. 10. 2022 od 9:30 do 13:00 v prostorách školícího centra just-home na adrese Šrobárova 13, Vinohrady – Praha 3.

Přihlášení, prosím, proveďte prostřednictvím formuláře. S ohledem na kapacitu s přihlášením neváhejte.

V případě dotazů se obraťte na Adama Jareše prostřednictvím e-mailu: adam.jares@transparency.cz

Seminář je organizován v rámci projektu Centrum pro podporu integrity z dotačního titulu Prevence korupčního jednání i z prostředků poskytovaných Ministerstvem spravedlnosti.

Bojujte proti korupci s námi.