Pozvánka na bezplatný pražský seminář o protikorupční odolnosti veřejných zakázek a ochraně oznamovatelů

Nevládní protikorupční organizace Transparency International ČR (TI) Vás zve na bezplatný seminář zaměřený na protikorupční odolnost veřejných zakázek, ochranu oznamovatelů a další témata, který se bude konat v Praze 25. dubna 2023.

Vystupující a témata, kterým se budeme na semináři věnovat

9:30 – 9:40

 • Úvodní slovo a představení organizace
 • JUDr. Adam Jareš, Ph.D., Transparency International ČR

09:40 – 10:10

 • Novelizace zákona o zadávaní veřejných zakázek
 • Mgr. Pavlína Hojná, Rekonstrukce státu (zaštiťuje Frank Bold)

10:10 – 10:40

 • Zadávání veřejných zakázek metodou Best Value
 • Mgr. Miroslav Kučerka, KGS Legal s.r.o., advokátní kancelář, rndvz.cz

10:40 – 10:55

 • Trest zákazu plnění veřejných zakázek ve vztahu k poddodavatelům
 • JUDr. Adam Jareš, Ph.D., Transparency International ČR

10:55 – 11:05

 • Otázky a diskuze

11:05 – 11:20

 • Coffee break

11:20 – 11:50

 • Význam compliance mechanismů pro fungování územních samosprávných celků
 • Mgr. Petr Leyer, Transparency International ČR

11:50 – 12:20

 • Aktuální vývoj v oblasti ochrany oznamovatelů
 • Mgr. Jan Dupák, Transparency International ČR

12:20 – 12:50

 • Antikorupční postupy a nástroje v Pražské plynárenské – postřehy z praxe
 • Ing. Jan Durčák, compliance manažer, Pražská plynárenská, a.s.

12:50 – 13:00

 • Otázky a diskuze

Místo konání a registrace

Seminář se bude konat ve úterý 25. 4. 2023 od 9:30 do 13:00 v prostorách školicího centra just-home, Šrobárova 13, Vinohrady – Praha 3.

Přihlášení, prosím, proveďte prostřednictvím formuláře. S ohledem na kapacitu s přihlášením neváhejte.

V případě dotazů se obraťte na Adama Jareše (adam.jares@transparency.cz).

Poděkování za podporu

Seminář je organizován v rámci projektu Centrum pro podporu integrity, který je realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti z dotačního titulu Prevence korupčního jednání I.

Bojujte proti korupci s námi.