Pozvánka na bezplatný brněnský seminář o protikorupční odolnosti veřejných zakázek a ochraně oznamovatelů

Nevládní protikorupční organizace Transparency International ČR (TI) Vás zve na bezplatný seminář zaměřený na protikorupční odolnost veřejných zakázek, ochranu oznamovatelů a další témata, který se bude konat v Brně 19. dubna 2023.

Vystupující a témata, kterým se budeme na semináři věnovat

12:30 – 12:50

  • JUDr. Adam Jareš, Ph.D., TI

Úvodní slovo a novinky z činnosti Transparency

12:50 – 13:20

  • Mgr. Jan Dupák, TI

Aktuální vývoj v oblasti ochrany oznamovatelů

13:20 – 13:50

  • Mgr. Šarka Zvěřina Trunkátová, Oživení

Radniční periodika – systémové nastaveni, naplněni zákonných povinnosti a předcházení nežádoucím rizikům

13:50 – 14:00

Otázky a diskuze

14:00 – 14:20

Coffee break

14:20 – 14:50

  • Mgr. Pavlína Hojná, Rekonstrukce státu (zaštiťuje Frank Bold)

Novelizace zákona o zadávaní veřejných zakázek

14:50 – 15:20

  • Mgr. Miroslav Kučerka, KGS Legal s.r.o., advokátní kancelář, rndvz.cz

Zadáváni veřejných zakázek metodou Best Value

15:20 – 15:45

  • JUDr. Adam Jareš, Ph.D., TI

Trest zákazu plnění veřejných zakázek ve vtahu k poddodavatelům

15:45 – 16:00

Otázky a diskuze

Místo konání a registrace

Seminář se bude konat ve středu 19. 4. 2023 od 12:30 do 16:00 v prostorách školícího centra Edunesto na adrese Veselá 14, Brno-střed.

Přihlášení, prosím, proveďte prostřednictvím formuláře. S ohledem na kapacitu s přihlášením neváhejte.

V případě dotazů se obraťte na Adama Jareše (adam.jares@transparency.cz).

Poděkování za podporu

Seminář je organizován v rámci projektu Centrum pro podporu integrity, který je realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti z dotačního titulu Prevence korupčního jednání I.

Bojujte proti korupci s námi.