Pomyslel někdo na děti? aneb Varnsdorf připravuje výstavbu mateřské školy, pro koho ale nezjišťoval

Vydáno 10. 11. 2016

Dalo by se předpokládat, že za plánem vystavět mateřskou školu stojí analýzy zjišťující nedostatečné kapacity stávajících mateřských školek, na které navazuje strategický plán řešení chybějících míst, a případně veřejná zakázka na projektovou dokumentaci nové mateřské školky, v ideálním případě architektonická soutěž.

Varnsdorf město

Ilustrační fotografie | zdroj: Město Varnsdorf

Ovšem výše uvedené neplatí pro Varnsdorf. Zastupitelé nejprve odhlasovali, že přijmou dar v podobě projektové dokumentace na mateřskou školku, a navíc s dárcem podepsali smlouvu, že podmínkou realizace mateřské školy je poskytnutí dotace. Na první pohled bezproblémové kroky, které město nic nestojí. Je však nasnadě otázka, zda město potřebuje zajistit nová místa ve školce, nebo se jen stalo prostředníkem pro čerpání veřejných prostředků na zbytečný projekt.

 

Počátek kauzy – kdo stojí v pozadí

Zastupitelstvo na konci září schválilo pod bodem 3.06 usnesení, na jehož základě akceptuje dar v podobě projektové dokumentace na realizaci mateřské školy. Tuto projektovou dokumentaci věnovala obci strojírenská společnost TOS Varnsdorf a.s., která navíc s obcí uzavřela smlouvu, v níž v čl. IV. deklaruje, že uhradí náklady, které nebudou pokryty dotací. Město tak získá mateřskou školku v podstatě zadarmo, ale časem se bude muset postarat o její správu a nést finanční náklady na údržbu, což už tak výhodné být nemusí, zvlášť když město nemohlo ovlivnit projekt a tudíž ani např. ekologickou šetrnost budovy.

Zajímavé je, že projektovou dokumentaci ve skutečnosti zhotovila společnost RG architects studio s.r.o., jejímž jediným společníkem je pan Radomír Grafek, který je zároveň členem Komise správy a majetku ve Varnsdorfu. Tato komise vydávala doporučující stanovisko s přijetím daru v podobě projektové dokumentace. Kdo ve skutečnosti náklady na zhotovení projektové dokumentace zaplatil, není zřejmé.

 

Jak Varnsdorf vše vysvětluje

Na základě předchozích informací jsme položili zástupcům Varnsdorfu otázky, které by měly objasnit, do jakého dotačního programu se hodlá město s tímto projektem hlásit. Nebo zda se město zapojilo do tvorby projektové dokumentace, aby ovlivnilo výslednou podobu návrhu s ohledem na své požadavky a potřeby. Zajímali jsme se i o to, jestli si město ověřilo, že není projektová dokumentace diskriminační, když ji přijímá jako dar od subjektu, který se může hlásit do případné veřejné zakázky na stavbu mateřské školy. A v neposlední řadě jsme požadovali odpověď na to, zda se zastupitelstvo zabývalo skutečností, že člen Komise správy a majetku je majitelem společnosti, která projektovou dokumentaci navrhla.

Z reakce města nevyplývá mnoho nových informací, jelikož odpovědi byly opravdu stručné. Lze shrnout, že o dotačním programu město zatím neví, ale hledá ho, na definici podmínek se nepodílelo, (ne)diskriminační podmínky projektové dokumentace neověřovalo a střetem zájmů se nezabývalo.

 

A co bude dál?

S trochou nadsázky můžeme říct, že město přišlo k projektové dokumentaci v duchu rčení „jako slepý k houslím“. Školka se pak může v budoucnosti stát jakýmsi nechtěným dítětem, jelikož město vlastně neví a s nikým nekonzultovalo, zda školku vůbec potřebuje, případně v jaké kapacitě a jaké parametry by měla nová budova mít. Podivná je i okolnost, kdy projektovou dokumentaci darovala společnost, která se může o zakázku sama ucházet. Není už tato skutečnost, že zná parametry dokumentace, diskriminační pro další účastníky zadávacího řízení? Věříme, že to snad není signál předem rozhodnuté veřejné zakázky.

Zřejmě už je pryč čas luxusních hotelů v neturistických oblastech a golfových hřišť stavěných za evropské dotace. Možná jsme však svědky sofistikovanější metody placení zbytečných projektů z veřejných peněz, kde navíc město ztrácí značnou kontrolu nad svou vlastní politikou, rozhodování přenechává soukromému subjektu a působí jako jakýsi „průtokový ohřívač“ na dotace. Vzhledem k tomu, že pochybnosti zatím nebyly městem vyvráceny, budeme kauzu dále sledovat, abychom případně včas učinili kroky, kterými zabráníme neúčelnému čerpání veřejných prostředků.

 

Ke stažení

Odpověď na žádost o informace

Odpověď Ing. Stanislava Horáčka, starosty města Varnsdorf


Projekty a kauzy: Nejasná výstavba školky ve Varnsdorfu

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

02/24

Školka byla otevřena.

09/23

Byl uzavřen další dodatek, který prodlužuje termín kompletního dokončení k 31. 10. 2023

12/22

Schválení smlouvy o dílo, kterým se cena zvýšila o 13 milionů korun bez DPH

09/20

Mateřská škola se začíná stavět

01/20

Město Varnsdorf získává dotaci ve výši 56 milionů korun

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.