Největší světové zbrojní společnosti nedělají dost pro boj s korupcí

Vydáno 09. 02. 2021

Téměř tři čtvrtiny největších světových zbrojních společností vykazuje malý nebo žádný závazek k boji proti korupci. Taková zjištění odhaluje aktuální Index protikorupční odolnosti zbrojních firem 2020 (The Defence Companies Index on Anti-Corruption and Corporate Transparency – DCI), který dnes představila britská pobočka TI v rámci programu Transparency International Defence & Security. TI ČR představí odnož tohoto indexu zaměřeného na tuzemské zbrojní firmy příští měsíc.

Index protikorupční odolnosti zbrojních firem 2020 (The Defence Companies Index on Anti-Corruption and Corporate Transparency – DCI), svět | zdroj: TI

DCI je jedinou globální analýzou svého druhu, která hodnotí závazky předních světových zbrojních společností v oblasti transparentnosti a boje proti korupci. Výsledky ukazují, že většina společností má nejnižší skóre v obchodních oblastech, kde čelí nejvyššímu riziku korupce.

Klíčová zjištění:

  • Pouze 12 % (16) ze 134 hodnocených společností získává nejvyšší hodnocení „A“ nebo „B“, které ukazuje vysokou míru závazku boje proti korupci.
  • 73 % (98) obdrželo „D“ nebo nižší, což ukazuje na malý závazek vůči transparentnosti a protikorupčnímu chování.
  • Z 36 společností, které dosáhly „C“ nebo vyššího skóre, má 21 sídlo v Evropě a 13 má sídlo v Severní Americe.

Mnoho firem veřejně neuznává, že čelí zvýšeným rizikům při podnikání na trzích náchylných ke korupci a nemají zavedena opatření k identifikaci a zmírnění těchto rizik. Jen málokterá společnost přijme opatření, aby zabránila korupci v tzv. offsetech (jedná se o kontroverzní ustanovení, která jsou často neoddělitelně připojena v rámci zbrojního kontraktu). Dále většina z nich jen omezeně brání vysokému riziku úplatkářství spojeného s využíváním agentů a zprostředkovatelů k realizaci samotného obchodu.

Řada zbrojních společností získala vyšší počet bodů v oblasti kvality interních protikorupčních opatření, jako jsou veřejné závazky v boji proti korupci a dále procesy, které zaměstnancům brání v úplatkářství. Většina společností ale nezveřejňuje žádné dokumenty či fakta o tom, jak jejich protikorupční politika funguje v praxi, a proto není možné zjistit, zda je skutečně účinná.

„Výsledky ukazují, že obranný sektor zůstává zahalen tajemstvím, kdy společnosti často projevují nedostatečnou protikorupční politiku a postupy k ochraně před korupcí. Vzhledem k tomu, že téměř tři čtvrtiny společností nedosáhly ani stupně „C“, je zjevně třeba udělat mnohem více. Vzhledem k hluboké spojitosti mezi korupcí a válečnými konflikty stojí tato selhání lidské životy,” říká Natalie Hogg, ředitelka programu Transparency International Defence & Security.

„Navzdory tomu, že celkový obraz vypadá pochmurně, existují určité známky pokroku ve výsledcích. Větší transparentnost a zveřejňování informací přispívají ke smysluplnému dohledu a snižování korupce v obranném sektoru. Společnosti, které zlepší kvalitu i transparentnost svého protikorupčního úsilí, uvidí, že nejenže pomáhají snižovat lidské utrpení, ale také napomáhají propagaci právního státu, z čehož budou mít prospěch společnosti, které chtějí podnikat čistě,“ dodává.

České firmy v globálním žebříčku DCI

Index protikorupční odolnosti zbrojních firem 2020 (The Defence Companies Index on Anti-Corruption and Corporate Transparency – DCI), Evropa | zdroj: TI

Součástí globálního hodnocení DCI jsou i dvě české zbrojní firmy, a to TATRA TRUCKS a.s. a EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. z holdingu CZECHOSLOVAK GROUP a.s. (CSG). První jmenovaná společnost získala 12 bodů z celkových 102 a zařadila se do poslední skupiny „F“. EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. získala 18 bodů ze 102 a zařadil se do skupiny „E“.

„I přes globální snahu o transparentnost zůstává zbrojní odvětví imunní vůči veřejnému závazku v boji proti korupci. Ačkoliv můžeme vidět některé pozitivní dílčí změny, celkový obrázek nadále zůstává tristní. Protikorupční programy jsou nadále brány jako důkaz zranitelnosti. Bohužel, společnosti nechápou, proč by své etické a protikorupční politiky vůbec měly zveřejňovat. Samy se tak připravují o možnost použít tyto zveřejněné protikorupční mechanismy jako štít proti neetickým obchodním vztahům,“ shrnuje zjištění globálního indexu analytik TI ČR Marek Chromý.

Zbrojní průmysl je pro korupci jedním z hlavních cílů vzhledem k obrovskému množství peněz (globální vojenské výdaje v roce 2019 byly odhadnuty na více než 1,9 bilionu dolarů), úzkým vazbám mezi obrannými zakázkami a politikou, a netransparentnímu fungování celého odvětví.

Dopad korupce v rámci obchodu se zbraněmi je obzvláště závažný. Hodnota financí vydaných na obranu v důsledku znamená, že obrovské množství veřejných peněz může být promarněno namísto toho, aby byly peníze vynaloženy na klíčové veřejné služby. Korupce pohání válečné konflikty a stojí životy, a to např. v případech, kdy samotní vojáci mají nekvalitní vybavení. Také úředníci jsou náchylní ke korupci. Mohou využívat zisky ze zbrojních kontraktů k vlastnímu obohacení a podkopávat tak demokratické principy.

O Indexu protikorupční odolnosti zbrojních firem (DCI)

DCI analyzuje veřejné závazky k transparentnosti a omezování korupce u 134 největších světových zbrojních společností, a to v 51 otázkách (v případě státem vlastněných společností 56 otázek), přičemž každá otázka je hodnocena 0-2 body (0 bodů: společnost otázku nenaplňuje, 1 bod: společnost otázku naplňuje částečně, 2 body: společnost zcela naplňuje otázku). Maximální počet bodů je 102 pro soukromé firmy, resp. 112 pro státem vlastněné společnosti.

Index analyzuje veřejně dostupné informace za účelem posouzení kvality, rozsahu a dostupnosti protikorupčních politik a postupů v 10 klíčových oblastech, kde by zvýšený závazek k transparentnosti informací v protikorupční oblasti mohl snížit rizika korupce ve zbrojním průmyslu.

DCI poskytuje přehled pro lepší praxi v rámci zbrojního průmyslu. Podporuje vhodné transparentní a protikorupční standardy a postupy s ohledem na rizika, kterým čelí obranný sektor. Jejich přijetí snižuje nejen riziko pro firmy samotné, ale také pomáhá zvyšovat odpovědnost a v širším měřítku snižovat riziko korupce v tomto odvětví.

Kompletní výsledky najdete už teď online na stránkách: ti-defence.org/dci/

 


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.