Místní referendum v Trubíně

Vydáno 09. 08. 2018

V červnu 2018 se na právní poradnu Transparency International – Česká republika obrátil zmocněnec přípravného výboru pro vyhlášení místního referenda v obci Trubín. Obsahem daného místního referenda měla být otázka „Souhlasíte, aby se obec Trubín připojila k městu Králův Dvůr?“.

Trubín | zdroj: mistopisy.cz

Během jara 2018 se přípravnému výboru podařilo nashromáždit požadovaný počet podpisů oprávněných osob na podpisových listinách a došlo k sepsání Návrhu na konání místního referenda, přičemž přípravný výbor postupoval podle publikace Kuchařka místního referenda: Manuál pro aktivní občany, kterou vydala TI. Vedení obce Trubín se od počátku stavělo k myšlence konání místního referenda o výše uvedené otázce odmítavě.

Návrh byl přezkoumán obecním úřadem a přípravný výbor byl vyzván k jeho doplnění v nejkratší možné zákonné lhůtě sedmi dnů z následujících důvodů:

  1. Vady v podpisových listinách u vybraných petentů, přičemž nebylo uvedeno, o jaké vady se jedná.
  2. Neuvedení odhadu nákladů spojených s provedením referenda a způsob jeho úhrady z rozpočtu obce, přičemž přípravný výbor použil formulaci odhadu nákladů z publikace TI: „uspořádáním místního referenda podle návrhu přípravného výboru vzniknou obci obdobné náklady jako s realizací voleb do zastupitelstva obce. Náklady budou tvořeny zejména následujícími položkami: tisk hlasovacích lístků, odměna členům hlasovacích komisí, nákup druhého setu hlasovacího vybavení. Konkrétní částka bude obci známa z její úřední činnosti. Přípravný výbor odhaduje, že s realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu nevzniknou obci Trubín žádné přímé náklady“.

 

Vstup TI

Právní poradna TI celou situaci posoudila, a jelikož panovaly i důvodné obavy, že se další zasedání zastupitelstva obce bude konat v nejzazším možném termínu, byl postup obce vyhodnocen jako pokus o obstrukční jednání s úmyslem zabránit konání místního referenda.

TI proto sepsala otevřený dopis zastupitelům obce Trubín, ve kterém se ohrazovala proti úmyslnému obstrukčnímu jednání, které směřuje k limitaci demokratického rozhodování občanů obce ve věcech veřejných a zároveň apelovala k respektování ustálené judikatury správních soudů a dodržování právních předpisů České republiky upravující institut místního referenda.

Právní poradna TI dále navrhla přípravnému výboru, aby se v zákonné lhůtě pokusil opravit údajné vady původního Návrhu a zároveň podal ke Krajskému soudu návrh na určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky.

 

Referendum na podzim

Tento postup se ukázal jako správný, neboť nakonec bylo na 25. července 2018 svoláno zasedání zastupitelstva. Zajímavým faktem je, že o bezvadnosti svého doplněného Návrhu a datu konání zasedání zastupitelstva, se přípravný výbor dozvěděl z Vyjádření odpůrce k žalobě (obec Trubín).

Na červencovém zasedání zastupitelstva bylo konání místního referenda schváleno a proběhne na podzim společně s komunálními volbami. TI však doposud neobdržela oficiální vyjádření ke svému otevřenému dopisu, a proto bude konání místního referenda a případnou realizaci jeho výsledku nadále monitorovat.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.