Mezinárodní správní rada TI má nové vedení. V představenstvu zasedne i první Čech

Vydáno 17. 10. 2017

Delia Matilde Ferreira Rubio byla tuto neděli 15. října 2017 zvolena novou předsedkyní Mezinárodní správní rady Transparency International, a to v rámci výroční valné hromady, letos pořádané v Berlíně. Na pozici místopředsedy byl také nově zvolen Rueben Lifuka a dále sedm členů rady, mezi nimi i David Ondráčka, současný ředitel české pobočky TI, který se tak stal prvním Čechem v tomto řídícím orgánu. Všichni kandidáti byli zvolení na funkční období tří let.

David Ondráčka, ředitel české pobočky TI, hovoří na výroční valné hromadě Transparency International v Berlíně | zdroj: TI

„Globalizace a technologie změnily povahu korupce. Úlohou nevládní organizace Transparency International je efektivně čelit těmto novým výzvám. Naše práce se bude řídit pevnými principy transparentnosti, integrity a odpovědnosti. Zasadím se o nejen o slova, ale také především o činy,“ dodává k volbě Ferreira Rubio nová předsedkyně Mezinárodní správní rady TI.

Delia Matilde Ferreira Rubio pochází z Argentiny a je bývalou předsedkyní Správní rady argentinské pobočky Transparency International – Poder Ciudadano. Dříve pracovala mimo jiné jako hlavní poradce poslanců a senátorů v Argentinském národním kongresu a dále ve funkci poradkyně Ústavního výboru Sněmovny reprezentantů a Senátu. Delia má doktorát z madridské univerzity Complutense a je autorkou řady publikací o demokratické kultuře a parlamentní etice. V letech 2008 až 2014 působila v Mezinárodní správní radě Transparency International.

Rueben Lifuka je architekt a poradce pro ochranu životního prostředí. Pochází ze Zambie a je zakladatelem a ředitelem poradenské společnosti Dialogue Africa. Reuben zastával v období od roku 2008 do roku 2014 pozici člena Mezinárodní správní rady Transparency International a od roku 2007 do roku 2012 byl předsedou Správní rady v zambijské pobočce Transparency International, kam byl znovu zvolen v roce 2017.

 

Nově zvolení členové představenstva

Robert Barrington je od roku 2013 ředitelem Transparency International ve Spojeném království.  V rámci národní pobočky vedl kampaně zaměřené na klíčové oblasti v protikorupční legislativě, včetně britského zákona o korupci. Před nástupem do TI byl Robert generálním ředitelem pro Evropu ve společnosti Earthwatch, globální organizace zabývající se ochranou životního prostředí.

A.J. Brown je od roku 2010 předsedou Správní rady Transparency International Austrálie. Dále je profesorem veřejného politiky na Australské univerzitě Griffith. A.J. zastává také funkci prezidenta Australské asociace politických studií a v neposlední řadě je vedoucím projektu v rámci dvou největších mezinárodních výzkumných projektů zaměřených na problematiku whistleblowingu: Whistling While They Work I. and II.

Karen Hussman byla jednou z prvních zaměstnankyň nevládní organizace Transparency International, a to hned po jejím založení v roce 1993. Pomohla vybudovat první národní pobočky ve východní Evropě a Latinské Americe. Karen rovněž spoluzaložila a předsedala organizaci Integrity Watch v Afghánistánu. V současnosti je ředitelkou projektu La Fundación Internacional e Iberoamericana v Kolumbii.

Samuel Kimeu je právník a aktivista zabývající se lidskými právy, který od roku 2007 působí jako ředitel Transparency International v Keni. Samuel pomáhal utvářet a stále podporuje správu věcí veřejných v rámci keňské ústavy a byl také národním komisařem pro transparentnost a odpovědnost v podnikání a lidských právech v Keni.

David Ondráčka je od roku 2008 ředitelem Transparency International Česká republika. Absolvoval politickou ekonomii na Středoevropské univerzitě v Budapešti, po předchozím studiu na UP v Olomouci, UK v Praze a NYU v New Yorku. V roce 2013 byl přes Fulbright semestr na Columbia University. David se specializuje na problematiku politické korupce, financování stran, veřejných zakázek a investic a reformy veřejné správy a veřejných politik. V roce 2009 dostal za svou činnost cenu Alice Garrigue Masaryk.

„Svět je propojený, korupce se sofistikuje, globalizuje. TI musí inovovat, aby mohla být partnerem i oponentem vládám, korporacím a mezinárodním organizacím. Zároveň musí držet svoje principy a být aktivní v zemích, kde prostor pro demokracii a otevřenost ubývá,“ doplňuje David Ondráčka, šéf české pobočky a člen Mezinárodní správní rady TI.

Oya Özarslan je předsedkyní Správní rady Transparency International Turecko, a to od roku 2008. V rámci této funkce pracovala v roce 2015 také jako spolupředsedkyně pracovní skupiny pro boj proti korupci C20 během předsednictví G20 v Turecku. Oya se dále podílela na procesech revize Turecka pro mezinárodní organizace UNCAC, OECD a GRECO.

Kol Preap založil pobočku Transparency International Kambodža v roce 2010 a od té doby je jejím ředitelem. Kol v minulosti zastával také řadu pozic v protikorupční oblasti ve Světové bance, UNDP, Národního demokratického institutu či volební mise Evropské unie v Kambodži.

 

Valná hromada TI

Výroční valné hromady Transparency International 2017 se účastnilo více než 100 zástupců poboček z celého světa, dále individuální členové TI a členové poradního orgánu nevládní organizace, kteří mají volební právo. Jedná se o každoroční mezinárodní setkání expertů a profesionálů, kteří tak mohou na jednom místě diskutovat a sdílet zkušenosti v boji proti korupci, jak na lokální, tak i na globální úrovni.

 

Transparency International ČR

Mapujeme stav korupce v České republice a aktivně přispíváme k jejímu omezování, a to jako součást mezinárodní sítě Transparency International. Zapojujeme občanskou společnost, soukromou sféru i státní sektor do široké diskuse o dobrém vládnutí.

Těžíme z dlouholeté nadnárodní praxe a know-how v nastavování protikorupčních programů a strategií. Prostřednictvím projektů iniciujeme systémové změny.

Pro veřejnost provozujeme bezplatnou právní poradnu, na kterou se ročně obracejí stovky klientů z celé republiky.

Naše investigativa uvádí korupční případy do pohybu. Rozběhli jsme např. kauzy v Lesích ČR a také v Dopravním podniku hlavního města Prahy. Rozkrýváme pavučiny politiků a podnikatelů zneužívajících EU fondy, např. kolem ROP Severozápad.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.