Ondráčka a Frolík

Pan Zbyněk Frolík, generální ředitel LINET spol. s r. o. (vpravo), přebírá děkovný certifikát od Davida Ondráčky, ředitele TI | zdroj: TI

Transparency International je financována zejména ze zdrojů nadací, Evropské komise a české vlády. Neméně důležitým zdrojem podpory, a to nejen finanční, ale i morální,  jsou členové Klubu Transparency International. Společnost LINET se  stala  20. firemním členem tohoto Klubu. „LINET přispěl částkou 100 000 korun za účelem financování projektů  zaměřených na omezování korupce a zlepšování společenského klimatu v ČR,“ uvádí generální ředitel společnosti LINET Zbyněk Frolík.

TI je za tuto podporu velmi vděčna. Díky pomoci společnosti LINET a dalších členů Klubu může TI dlouhodobě monitorovat a rychle řešit závažné případy korupce, bez závislosti na vládních dotacích a nadačních grantech. „Jsme velice rádi, že bude LINET jeho součástí. Čím více lidí a společností podporuje naši nevládní organizaci, tím efektivněji můžeme vystupovat proti korupci a měnit tak naši zemi k lepšímu,“ dodává David Ondráčka, ředitel české pobočky.