Petr Lovětínský

projektový koordinátor

petr.lovetinsky@transparency.cz

Petr vystudoval bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a poté navázal magisterským studiem Aplikované etiky na Katolické teologické fakultě.

Jeho zájem o téma etiky ho vedl k práci v neziskovém sektoru, kde prožil celou svou dosavadní profesní dráhu. Začal působením v oblasti integrace cizinců, nejdříve několik let v pozici vedoucího pobočky Integračního centra Praha, poté jako koordinátor projektů v organizaci Meta o.p.s., kde se věnoval i networkingu a advokační činnosti v oblasti vzdělávaní dětí s odlišným mateřským jazykem.

Následně pracoval v organizaci Romodrom jako manažer projektů zaměřených na podporu osob ohrožených sociálním vyloučením v různých krajích ČR. Z tohoto působení si pak odnesl i svou pokračující externí spolupráci se vznikající iniciativou Platforma pro včasnou péči.

Do TI nastoupil v březnu 2021 na pozici projektového manažera a působil zde do července 2023.

Bojujte proti korupci s námi.