Naše projekty

Ondřej Pekáček

analytik

ondrej.pekacek@transprency.cz

Ondřej vystudoval obor Mezinárodní vztahy na Anglo-American University a v současném době se věnuje doktorskému studiu Sociologie na Univerzitě Karlově, kde se zabývá politickou komunikací tématu migrace.
Od června 2021 pracuje v TI na projektu Transparentní volby a je zodpovědný za implementaci datově-analytických řešení za pomocí open-source technologií.
V rámci tohoto projektu se soustředí na budování automatických data pipelines pro analýzu textu politického diskurzu v médiích a sociálních sítích, jakož i na kvantitativní monitorování financování politických stran.

Autor těchto článků

Bojujte proti korupci s námi.