Ondřej Pekáček

analytik

ondrej.pekacek@transprency.cz

Ondřej vystudoval obor Mezinárodní vztahy na Anglo-American University a v současném době se věnuje doktorskému studiu Sociologie na Univerzitě Karlově, kde se zabývá politickou komunikací tématu migrace.
Od června do listopadu 2021 pracoval v TI na projektu Transparentní volby, byl zodpovědný za implementaci datově-analytických řešení za pomocí open-source technologií.
V rámci tohoto projektu se soustředil na budování automatických data pipelines pro analýzu textu politického diskurzu v médiích a sociálních sítích, jakož i na kvantitativní monitorování financování politických stran.

Autor těchto článků

Bojujte proti korupci s námi.