Kulatý stůl k problematice místních referend

Publikováno: 2. února 2016

Kulatý stůl k problematice místních referend se bude konat 10. února 2016 v rámci výzkumně-vzdělávacího projektu ROK MÍSTNÍCH REFEREND.

HLAVICKA_PROJEKTU_1200x600_spravna

Rok místních referend | zdroj: TI

Mezi hlavní výstupy z projektu patří Analýza místních referend roku 2014 a „Kuchařka“ pro budoucí pořadatele referend.

Cílem připravovaného Kulatého stolu je představit rozhodujícím aktérům v tomto tématu výstupy a poznatky projektu a prodiskutovat hlavní identifikované problematické body praktické přípravy a pořádání místních referend. Mezi tyto body patří například volba termínu referenda, kontrola podpisových listin, či vymáhání výsledků platných a závazných referend. Dále chceme navrhnout další opatření směřující k efektivnějšímu využívání institutu místních referend, jako jednoho z nástrojů přímé demokracie. Opatření mohou směřovat jak na zlepšení informovanosti představitelů obcí o tomto institutu, tak případně k legislativní úpravě zákona o místním referendu.

Mezi účastníky Kulatého stolu patří zástupci Ministerstva vnitra, Nejvyššího správního soudu, Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR a zástupci občanských pořadatelů místních referend.

Pro další informace kontaktujte Terezu Zběžkovou na e-mailu zbezkova@transparency.cz.

 

Logo link Obchod s bídou
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Související projekty

Rok místních referend

Prostřednictvím projektu ROK MÍSTNÍCH REFEREND chce TI předat široké veřejnosti soubor praktických znalostí a dovedností spojených s pořádáním místních referend. Zároveň chce občany seznámit s potencionálními riziky a překážkami, které mohou pořádání referend provázet. …

Vice o projektu