Je přerozdělování dotací ve sportu spravedlivé? Pusťte si záznam kulatého stolu

Vydáno 14. 12. 2020

Otázka přerozdělování financí ve sportu je pro Transparency International ČR (TI) jedním z klíčových témat. To, zda roli hrají genderové rozdíly nebo jestli se finance dostávají ke sportovcům sociálně znevýhodněným s překážkami, popřípadě s jakými, bylo tématem kulatého stolu s experty.

Online kulatý stůl zaměřený na financování českého sportu | zdroj: TI

Ten v rámci projektu City Capture, který se sportu věnuje, uspořádala TI ve spolupráci s Fórem 50 % a za podpory nadace Open Society Institute ve čtvrtek 19. listopadu 2020. Diskuse probíhala online.

Kulatého stolu se účastnili Tomáš Pavlas za Fórum 50 %, Ivo Lukš, místopředseda Národní sportovní agentury, Marek Hájek, místopředseda České unie sportu, Sonia Ennafaa z Fotbalu pro rozvoj a Jakub Popelka za Lokal Sport. Debatou provázela Sylvie Kloboučková, právnička TI.

Tomáš Pavlas: Je třeba podpořit nevýkonnostní charakter sportu

Tomáš Pavlas upozornil na nevyrovnané zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích, které je ve sportu znatelné. Přirozeným důsledkem pak je, že dochází k rozhodnutím, na kterých se podílejí převážně muži

„Před dvěma lety jsme dělali analýzu obecních rozpočtů s ohledem na vynakládání financí genderovým pohledem. V oblasti sportu byly největší, a navíc neodůvodnitelné, rozdíly v disbalanci přerozdělování prostředků pro cílovou skupinu žen a mužů,“ předal v debatě zjištění analýzy Fóra 50 %.

Jako důležitou označil podporu nevýkonnostního charakteru sportu a zároveň podporu aktivit, kterých se účastní ženy. Apeloval také na prevenci sexuálního obtěžování, které je problémem nejen ve sportu.

Ivo Lukš: Zásadní teď je udělat pořádek v evidenci sportovců

Ivo Lukš z dotačních programů Národní sportovní agentury zmiňoval hlavně program Můj klub: „Pro nás je všeobecná podpora sportu v rámci programu Můj klub. Jako první jsme zrušili věkovým kategoriím na prvním stupni základní školy bonus za účast v soutěžích a posunuli podporu na vyšší úroveň pro každého. V tomto věku chceme podporovat hlavně pohyb, nikoli soutěživost. Naopak od patnácti let jsme bonusy zvýšili,“ vysvětlil změny v posledním roce.

Problémem, který je podle něj zásadní, je udělat pořádek v evidenci sportovců, na současná data prý není úplný spoleh. Jako zásadní také považuje změnu vnímání sportu, a hlavně zvýšení pohybové gramotnosti u nejmenších dětí, tedy prvostupňových.

Marek Hájek: Přerozdělování financí má být přirozené, ne „vynucené“

Česká unie sportu má za to, že ke sportu mají všichni, včetně dívek a žen, rovný přístup. Tématu genderu se příliš nevěnují a nechávají to na mezinárodních organizacích, které se tomu dle Marka Hájka věnují intenzivně. Souhlasil s tím, že suverénně největší množství prostředků jde u nás do fotbalu, zároveň ale vypíchnul, že se jedná o největší tuzemský sport, a tak je to podle něj v pořádku.

„Když se město, které vlastní fotbalový klub, rozhodne, že do toho klubu, aby podpořilo mládež, dá majoritní část dotací, které jdou z celé municipality obce, v tom případě ano, dá se tímhle pohledem říct, že fotbal dostává více a tím, že tam je třeba jen jedno ženské družstvo nebo žádné, pak má většinu dotačních prostředků jenom fotbal nebo tedy jen muži. Ale je to zavádějící,“ upozornil v debatě.

Podporovat se, podle jeho názoru, má hlavně soutěžní organizovaný sport, a ne primárně volnočasový, na to se prý může zřídit program speciální, ať už na úrovni municipalit nebo jinde.

Sonia Ennafaa: Sport používáme jako nástroj

Sonia Ennafaa představila, jak lze sport, konkrétně fotbal, využívat jako nástroj třeba pro vzdělávání. „Fotbalu pro rozvoj“ jde hlavně o to, být „odrazovým můstkem“, díky kterému si lidé vytvoří ke sportu vztah a vůbec se k němu poprvé dostanou, což by se jim kvůli například finančnímu zázemí rodiny apod. nemohlo jindy naskytnout.

„Neustále se nacházíme v nějaké prázdnotě, protože nespadáme do žádné škatulky a kategorie, takže financování, tak jak je nastavené u nás v současné době, nás nutí spoléhat se na zahraniční sponzory a donory,“ přiblížila situaci financování projektu, v němž vítězství v zápase není tou nejdůležitější hodnotou.

Jakub Popelka: Ženy se účastní spíše individuálních sportů, které dotační programy téměř nepostihují

Dle Jakuby Popelky je jedním ze zásadních problémů, se kterým se dotační programy potýkají, právě rozpor mezi genderovým zaměřením na různé sporty a jejich financování. Z většiny se totiž sportů, které dotované jsou, účastí muži. K ženám se pak logicky ve výsledku dostane financí méně. Dalším problémem podle Jakuba Popelky je, že ve sportovních komisích, které rozhodují o financování programů, zasedají zase z velké části muži. Jsou to tedy oni, kdo mají moc rozhodnout.

„Sportovní komise se také podílejí na vzniku a kontrole dotačních programů obce nebo města. Znovu se tady promítá pohled na oblast sportu z hlediska členů komise, kteří třeba stanovují ta kritéria financování sportu,“ upozornil v debatě.

Transparency a sport

Korupci ve sportu se TI věnuje dlouhodobě. Příkladem může být kampaň Korupční víceboj za čistší a transparentnější sportovní prostředí v roce 2017. Je to ale i jedno z témat, kterým se chce česká pobočka globální protikorupční sítě věnovat ve dvouletém období 2020/2021. V listopadu proběhla také online veřejná debata o budoucnosti českého fotbalu, záznam z debaty si můžete pustit na našem Facebooku nebo YouTube.

Celkovým cílem projektu City Capture, v jehož rámci se uskutečnil tento kulatý stůl, je zmapovat aktuální stav a dopad privatizace veřejných služeb v oblasti zdravotnictví a sportu ve vybraných lokalitách a posílit systém občanského dohledu nad utrácením veřejných prostředků a rozhodování o věcech veřejných napříč občanskou společností.

Na celý záznam kulatého stolu se můžete podívat na našem YouTube.


Projekty a kauzy: City Capture 2.0

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.