Jak se daří otvírat radnice v České republice?

Vydáno 24. 03. 2015

Čím dál více měst a obcí se vydává cestou zveřejňování informací o svém fungování a větší vstřícnosti k občanům, ale velká část radnic stále zůstává nekomunikativních a neprůhledných.

Rajská budova VŠE

Rajská budova VŠE | zdroj: VŠE

Konference Otvírejme radnice II, která navazovala na úspěšnou akci z loňského roku, měla za cíl vzdělat, propojit a motivovat aktivní občany k úspěšnému zapojení se do komunální politiky a existujícím zastupitelům ukázat dobrou praxi, jak může radnice fungovat.

Na konferenci pořádané Katedrou politologie VŠE a Fondem Otakara Motejla ve spolupráci s několika dalšími sdruženími, mezi nimi i Transparency International – Česká republika, se minulou sobotu 21. března sešlo přes sto účastníků. Ukázalo se, že cíl loňské konference byl v mnoha obcích splněn a loňští účastníci z řad občanů se letos mohli představit jako úspěšní zastupitelé vzešlí z komunálních voleb.

Transparency spolupořádala druhý panel debaty, kde vystoupili mimo jiné zástupci Nejvyššího státního zastupitelství a Ministerstva vnitra, hlavním tématem byla problematika trestní odpovědnosti zastupitelů spolu s doporučeními pro nové zastupitele. Představena byla i Analýza k trestní odpovědnosti zastupitelů a radních, která byla vydána v loňském roce a potvrzuje, že trestní stíhání osob v těchto funkcích je oproti mediálnímu obrazu stále velmi menšinovou záležitostí.

Panelisté doporučili novým zastupitelům zejména dbát na podrobné zápisy ze zasedání zastupitelstva, rady a dalších orgánů, jelikož čím podrobnější zápis je (se jmenným hlasováním a všemi argumenty, které při daném rozhodování zazněly), tím snazší je pak vysvětlování a případné obhajování daných rozhodnutí v budoucnu. Stejně tak i využívání metodik Ministerstva vnitra a podrobnější vzdělávání volených zástupců mohou novým zastupitelům pomoci v odpovědném výkonu jejich funkce.

Na konferenci se podařilo zprostředkovat kontakt mezi aktivními občany, novými zastupiteli (ať v opozici či koalici) a akademickou a neziskovou sférou. Posluchači slyšeli mnoho zkušeností, včetně konkrétních možností jak lépe zveřejňovat dokumenty, spravovat radniční periodika a další praktické rady od svých kolegů i odborníků. Všem zájemcům doporučujeme videozáznam z konference a účast na příštím ročníku!

 

Podrobný program konference a seznam všech řečníků zde.

Záznam z konference je celý k dispozici na YouTube.


Štítky: Školení a vzdělávací činnost

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.