Děkujeme poslancům za odpovědný přístup sněmovny k zákonu o veřejných zakázkách

Vydáno 15. 12. 2014

Poslanci příjemně překvapili a odmítli nebezpečné pozměňovací návrhy. Chceme jim poděkovat za odpovědný přístup při projednávání novely zákona o veřejných zakázkách.

Oživení, o. s., Transparency International ČR, o. p. s., Centrum aplikované ekonomie, o. s. a Frank Bold oceňují zodpovědný přístup poslanecké sněmovny při projednávání technické novely zákona o veřejných zakázkách.  Obavy ohledně nedomyšlených pozměňovacích návrhů otevírajících prostor pro podvody a předražování zakázek se nepotvrdily a sněmovna tyto návrhy odmítla. Za to si poslanci zaslouží poděkování.

Diskuse nad zcela novým zákonem o veřejných zakázkách čeká politiky, zadavatele, dodavatele i další odborníky v příštím roce. Bude nepochybně složitá a bouřlivá, ale je dobré do ní vstoupit bez předsudků a hledat shodu nad rozumnou podobou této klíčové normy. Jde o veřejné peníze rozhodující každý rok o více než 500 miliardách a je v zájmu všech, aby se tyto peníze čerpaly podle smysluplných pravidel.

 

 

 


Štítky: Hospodárnost veřejných rozpočtů

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.