Čtyřicet expertů se shodlo: narůstající složitost a rafinovanost způsobů korupce vyžaduje užší spolupráci

Vydáno 10. 04. 2017

Anglo-americká vysoká škola (AAVŠ) připravila ve spolupráci s nevládní organizací Transparency International ČR a advokátní kanceláří KINSTELLAR jednodenní mezinárodní konferenci, jejímž cílem bylo sdílení nejmodernějších poznatků v oblasti odhalování podezřelých transakcí.

English translation | Anglický překlad Vlajka Velké Británie

  • Lucio Picci z Boloňské univerzity v rámci mezinárodní konference pořádané AAVŠ, TI ČR a advokátní kanceláří KINSTELLAR | zdroj: AAVŠ

Mezinárodní konference pořádaná AAVŠ, TI ČR a advokátní kanceláří KINSTELLAR | zdroj: AAVŠ

Významný přínos této akce vidí hlavní organizátor Peter Bolcha, ředitel Centra pro aplikovaný výzkum na Anglo-americké vysoké škole, ve společné diskuzi výzkumných pracovníků a odborníků z praxe. Řekl: „Podařilo se nám propojit experty z nejrůznějších profesních oblastí. Jejich spolupráce je stále naléhavější s ohledem na narůstající složitost a rafinovanost současných způsobů korupce.“ 

Na konferenci vystoupil také mezinárodně uznávaný odborník v oboru měření korupce Lucio Picci z Boloňské univerzity. Uvedl: „V oblasti měření a mezinárodního srovnávání korupce se v poslední dekádě snažíme obohatit tradiční způsoby měření o nové způsoby, a díky tomu se objevují nová překvapivá fakta o vývoji korupce v čase. Toto je pak klíčové pro hodnocení politik jednotlivých zemí.“

V dalším vystoupení uvedl David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR, že měřit korupci a kvantifikovat její dopad je vždy velmi nelehký úkol. „Transparency International už od roku 1995 poskytuje mezinárodní Index vnímání korupce (CPI), který je založen na expertních průzkumech a poskytuje jeden možný pohled na stav korupce. Dále jsme také schopni analyzovat a vyčíslit finanční podvody, a to například v rámci fondů EU či v souvislosti s objemem peněz plynoucích z veřejných prostředků do firem z daňových rájů.“

@Transparency_CZ | zdroj: Twitter

Právním aspektům se věnovala Jitka Logesová ze společnosti KINSTELLAR. Ve svém příspěvku také uvedla: „Nízká úroveň postihu korupce v regionu střední a východní Evropy (možná s výjimkou Rumunska) je skutečným problémem. Prokázat korupci je velmi těžké. Orgány činné v trestním řízení většinou nemají dostatek informací pro zahájení trestního řízení. Užší spolupráce státu s akademickou obcí, která se zabývá metodami detekce korupce, by mohla podstatně zlepšit situaci v tomto ohledu.“

Výzkumní pracovníci a lektoři AAVŠ se tématu korupce věnují dlouhodobě a předmětem jejich zájmu je jak měření a identifikace korupce, tak i právní aspekty.

 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ČR

Jsme součástí největší mezinárodní nevládní organizace TI zaměřené na problematiku korupce. Mapujeme stav korupce v České republice a aktivně přispíváme k jejímu omezování. Zapojujeme občanskou společnost, soukromou sféru i státní sektor. Těžíme z naší dlouholeté nadnárodní praxe a know-how v nastavování protikorupčních programů a strategií. Prostřednictvím projektů aktivně přispíváme k iniciování systémových změn.

Pro veřejnost provozujeme bezplatnou právní poradnu, na kterou se obracejí ročně stovky klientů z celé republiky. Naše investigativa dává korupční případy do pohybu. Rozběhli jsme např. kauzy v Lesích ČR a také v Dopravním podniku hlavního města Prahy. Rozkrýváme pavučiny politiků a podnikatelů zneužívajících EU fondy kolem ROP Severozápad. Věnujeme se mimo jiné společnostem, které prostřednictvím offshore destinací vyvádějí daně z České republiky.

Naši činnost můžete podpořit skrze darovací bránu TI.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.