Česká republika neplní mezinárodní doporučení, ke kterým se zavázala, financování politických stran zůstává netransparentní.

Vydáno 06. 02. 2015

Skupina států proti korupci (GRECO), které je Česká republika členem již od roku 2002, hodnotila pokrok ČR v zavádění protikorupčních opatření.

GRECO

Infografika k hodnotící zprávě GRECO | zdroj: TI

Pokrok ČR byl hodnocen ve dvou oblastech, a to Trestněprávní postih korupce a financování politických stran. Nejnovější Zpráva o plnění doporučení (ENCZ) v těchto oblastech je již třetí v pořadí, jelikož předchozí doporučení nebyly ČR stále realizována/naplněna.

Ze 13 doporučení ČR pouze 1 splnila uspokojivě, 3 přijala částečně, a 9 doporučení v oblasti transparentnosti financování politických stran nesplnila vůbec. Celkově je tak pokrok ČR hodnocen jako velmi nedostatečný a odpovědné české orgány jsou vyzývány k urychlenému zavedení doporučení a reforem.

Transparency International nemůže než souhlasit s tím, že dosavadní pokrok není zdaleka dostatečný, v oblasti financování politických stran pak zcela nulový. Je třeba neodkladně přijmout legislativní opatření k transparentnímu financování politických stran, a zohlednit přitom zahraniční doporučení.

 

Dokumenty GRECO ke stažení:

Hodnotící zprávu obsahující zmiňovaná doporučení pro ČR vydalo GRECO již v roce 2011 (Téma Trestněprávní postih korupce – ENCZ, Téma Financování politických stran – ENCZ).

Plnění (v případě ČR spíše neplnění) těchto doporučení bylo opakovaně hodnoceno v letech 2013 (ENCZ), 2014 (ENCZ) a nyní na začátku roku 2015 (ENCZ).

Hodnocení všech zemí ve všech zkoumaných tématech GRECO je k dispozici zde.

 

Jak Česká republika neplní protikorupční doporučení GRECO?

Doporučení v oblastech:Zpráva 2013Zpráva 2014Zpráva 2015
Kriminalizace korupce:
Úplatkářství zaměstnanců ve veřejném sektorunerealizovánočástečněstále jen částečně
Úplatky přes prostředníkysplněno
Nepřímé úplatkářstvíčástečněstále jen částečněstále jen částečně
Úplatkářství zahraničních arbitrů a porotcůčástečněstále jen částečněstále jen částečně
Transparentnost financování politických stran:
Dary od členů politické stranynerealizovánonerealizovánonerealizováno
Oceňování nepeněžitých darů a slevynerealizovánonerealizovánonerealizováno
Subjekty kontrolované stranounerealizovánonerealizovánonerealizováno
Přístup veřejnosti k finančním zprávámnerealizovánonerealizovánonerealizováno
Dary a výdaje na kampaněnerealizovánonerealizovánonerealizováno
Pravidla pro nezávislé kandidátynerealizovánonerealizovánonerealizováno
Nezávislost auditorů strannerealizovánonerealizovánonerealizováno
Kontrola financování a řešení podnětů veřejnostinerealizovánonerealizovánonerealizováno
Sankce pro strany i kandidátynerealizovánonerealizovánonerealizováno

 

Partnerem projektu Peníze v politice je Fond Otakara Motejla

Fond Otakara Motejla


Štítky: Prosazování protikoručních zákonů , Otevřené financování politických stran , Mapování korupce

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.