Česká republika neplní mezinárodní doporučení, ke kterým se zavázala, financování politických stran zůstává netransparentní.

Publikováno: 6. února 2015

Skupina států proti korupci (GRECO), které je Česká republika členem již od roku 2002, hodnotila pokrok ČR v zavádění protikorupčních opatření.

GRECO

Infografika k hodnotící zprávě GRECO | zdroj: TI

Pokrok ČR byl hodnocen ve dvou oblastech, a to Trestněprávní postih korupce a financování politických stran. Nejnovější Zpráva o plnění doporučení (ENCZ) v těchto oblastech je již třetí v pořadí, jelikož předchozí doporučení nebyly ČR stále realizována/naplněna.

Ze 13 doporučení ČR pouze 1 splnila uspokojivě, 3 přijala částečně, a 9 doporučení v oblasti transparentnosti financování politických stran nesplnila vůbec. Celkově je tak pokrok ČR hodnocen jako velmi nedostatečný a odpovědné české orgány jsou vyzývány k urychlenému zavedení doporučení a reforem.

Transparency International nemůže než souhlasit s tím, že dosavadní pokrok není zdaleka dostatečný, v oblasti financování politických stran pak zcela nulový. Je třeba neodkladně přijmout legislativní opatření k transparentnímu financování politických stran, a zohlednit přitom zahraniční doporučení.

 

Dokumenty GRECO ke stažení:

Hodnotící zprávu obsahující zmiňovaná doporučení pro ČR vydalo GRECO již v roce 2011 (Téma Trestněprávní postih korupce – ENCZ, Téma Financování politických stran – ENCZ).

Plnění (v případě ČR spíše neplnění) těchto doporučení bylo opakovaně hodnoceno v letech 2013 (ENCZ), 2014 (ENCZ) a nyní na začátku roku 2015 (ENCZ).

Hodnocení všech zemí ve všech zkoumaných tématech GRECO je k dispozici zde.

 

Jak Česká republika neplní protikorupční doporučení GRECO?

Doporučení v oblastech: Zpráva 2013 Zpráva 2014 Zpráva 2015
Kriminalizace korupce:
Úplatkářství zaměstnanců ve veřejném sektoru nerealizováno částečně stále jen částečně
Úplatky přes prostředníky splněno
Nepřímé úplatkářství částečně stále jen částečně stále jen částečně
Úplatkářství zahraničních arbitrů a porotců částečně stále jen částečně stále jen částečně
Transparentnost financování politických stran:
Dary od členů politické strany nerealizováno nerealizováno nerealizováno
Oceňování nepeněžitých darů a slevy nerealizováno nerealizováno nerealizováno
Subjekty kontrolované stranou nerealizováno nerealizováno nerealizováno
Přístup veřejnosti k finančním zprávám nerealizováno nerealizováno nerealizováno
Dary a výdaje na kampaně nerealizováno nerealizováno nerealizováno
Pravidla pro nezávislé kandidáty nerealizováno nerealizováno nerealizováno
Nezávislost auditorů stran nerealizováno nerealizováno nerealizováno
Kontrola financování a řešení podnětů veřejnosti nerealizováno nerealizováno nerealizováno
Sankce pro strany i kandidáty nerealizováno nerealizováno nerealizováno

 

Partnerem projektu Peníze v politice je Fond Otakara Motejla

Fond Otakara Motejla

Ze 13 doporučení ČR pouze 1 splnila uspokojivě, 3 přijala částečně, a 9 doporučení v oblasti transparentnosti financování politických stran nesplnila vůbec.

Související projekty

Peníze v politice

Tímto projektem chceme přispět k vyšší míře otevřenosti u všech politických kampaní v České republice a současně chceme na praktických příkladech ukázat mimořádné nedostatky pravidel pro financování stran a kampaní, a ty pak využít v …

Vice o projektu