Centralizované IT systémy na Českou poštu?

Vydáno 20. 05. 2014

Zajímavou a vtipnou glosu Radima Bureše k myšlence převedení centralizovaných IT systémů na Českou poštu, se kterou nyní přichází Ministerstvo vnitra, najdete na blogu TI. Nenechte si ujít!

V minulých týdnech představitelé ministerstva vnitra a ministerstva financí vyhlásili boj nekoncepčnímu přístupu ke státním informačním systémům a vlastně celé IT politice státu. Tento přístup lze rozhodně přivítat. Není pochyb o tom, že ve státní správě při rozvoji IT systémů chyběla elementární koordinace, že existuje řada navzájem nekompatibilních systémů a že stát platil kvůli nevýhodným smlouvám značné sumy za provoz zastaralých systémů.

S překvapením jsme se při tom dozvěděli, že správcem jednoho ze dvou datových úložišť je Státní tiskárna cenin. Člověk při tom nakonec může být rád, že ta data nespravuje Budvar, to je také státní podnik. Nebo klíčovou zakázku na provozování systému CzechPoint v hodnotě cca 500 miliónů Kč od Ministerstva vnitra zase dostávala firma, jejíž vlastník je registrován na Britských Panenských ostrovech, oblíbeném off-shorovém ráji.

Důvodů pro tento tristní stav je více. Nepochybně se na něm podepsal obecně známý vysoký stupeň resortismu v české státní správě, kdy jednotlivé resorty jsou vnímány jako zasloužená kořist odpovídající volebnímu výsledku. Nemůžeme se však také zbavit dojmu, že mít „svůj vlastní“ informační systém bylo pro někoho z vedení příslušných ministerstev a dalších subjektů i ekonomicky prospěšné. Stanovit odpovídající cenu u IT systémů je obtížné a nějaký ten milión se lehce ztratí. Řada skandálů by tomuto vidění problémů napovídala, stejně jako skutečnost, že krize nekrize, na IT se nešetřilo. Také je dobré připomenout zjištění NKÚ z prosince 2013, že „ministerstva zadávají 62 % zakázek na informační a komunikační technologie bez soutěže“.

Za plány na inventuru, zrušení starých a nevýhodných smluv a posílení koordinace a kompatibility je potřeba příslušné ministry (a náměstky) pochválit. Celý proces má však svoje ALE. Tím je druhá část plánu, totiž převedení centralizovaných IT systémů na Českou poštu. O fungování České pošty vzniká řada pochybností, umocněných posledními korupčními kauzami této instituce. O mnohém např. vypovídá, že Česká pošta je jedna z prvních institucí, stíhaných podle nedávno přijatého zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Tuto nedůvěru zřejmě sdílí i ministr Chovanec a vyjádřil ji odvoláním bývalého generálního ředitele České pošty.  Varovné světélko rozsvěcuje také vzpomínky na podobný plán, připravený Ivanem Langrem a jeho vedením ministerstva vnitra. Plán, který se zčásti realizoval zadáním provozování datových schránek na Českou poštu. O neprokazatelnosti úsporného efektu tohoto opatření opět zajímavě mluví kontrolní závěr NKÚ ze září 2013. Během působení ministra Langra na ministerstvu vnitra se ale také v kuloárech mluvilo o plánu, který v první fází předá České poště monopol na některé služby státu a v druhé fázi ji zprivatizuje.  Zprivatizovat podnik, který má zákonem určené zakázky je obchod snů.  Současné vedení ministerstva vnitra sice privatizaci popírá, ale to se může kdykoli změnit. Je tedy větší angažmá České pošty v oblasti IT systémů optimální řešení pro českou státní správu?  Pořádek do státních IT systémů určitě ano, ale s Českou poštou opatrně.

Radim Bureš, programový ředitel TI


Štítky: Profesionální státní správa

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.