12 věcí, které teď může EU udělat na pomoc Ukrajině

Vydáno 08. 03. 2022

Přinášíme seznam dvanácti doporučení směřovaných Evropské unii, které představila naše bruselská kancelář Transparency International EU (TI EU) v reakci na válečný konflikt, který na Ukrajině propukl 24. února 2022, kdy Rusko zahájilo agresivní vojenskou invazi.

Budova Evropského parlamentu | zdroj: TI ČR

Putinovo Rusko vede ilegální válku proti Ukrajině. Tato válka nebyla podnícena ruskou veřejností, které jsou denně servírovány lži a dezinformace a která byla přesvědčena, že Ukrajina by uvítala „záchranu“. Je to válka iniciovaná samotným Vladimirem Putinem, s podporou jeho zkorumpované politické a oligarchické elity.

V reakci na to nyní Evropská unie (EU) nabízí další kroky na ještě užší spolupráci a integraci s Ukrajinou. Bude to ale dlouhá cesta plná překážek. Překážek, které lze překonat a které budou překonány, bude-li politická vůle na obou stranách. EU může v nejbližší době udělat řadu věcí pro to, aby zastavila Putina a jeho kumpány a pomohla ukrajinskému lidu.

Korupce podněcuje konflikty nejen v Evropě, ale po celém světě. EU a její západní partneři tuto korupci tolerují již příliš dlouho. Umožnili jsme ruské politické a oligarchické elitě skrývat své špinavé peníze v našich bankách, v našich nemovitostech, v našich médiích, v našich sportovních klubech.

Musíme toky špinavých peněz zastavit a zajistit, aby nebylo možné již přijaté sankce obcházet. Těchto 12 kroků slouží jako praktický návod, jak může Evropská unie Vladimiru Putinovi a jeho kumpánům uštědřit další ránu.

1. Zasáhněte prodej luxusního zboží a diamantů

Více než čtvrtina diamantů vytěžených po celém světě pochází z Ruska. Spojené státy již omezily obchod s ruskými diamanty. EU by měla učinit totéž. Vyloučení obchodu s diamanty z nedávného balíčku EU nelze obhájit. Luxusní zboží, jako jsou luxusní automobily, jachty nebo drahé kovy, jsou převážně spotřebovávány bohatými elitami.

Vzhledem k tomu, že někteří z nich jsou kleptokraté nebo jsou zapojeny do praní špinavých peněz či do daňových úniků, je pravděpodobné, že toto opatření zasáhne v zemi mocné a bohaté.

2. Zabavte ruské jachty v přístavech EU a rozšiřte zákaz letů EU na ruská letadla vlastněná prostřednictvím daňových rájů

Celounijní zákaz letů vlastněných, registrovaných a řízených Ruskem je účinný pouze tehdy, pokud se vztahuje na všechna letadla, i když jsou na papíře vlastněna společností registrovanou v daňovém ráji. Jachty ovládané a ve skutečnosti vlastněné oligarchy mají zatím možnost užívat si pohostinnosti evropských přístavů. Měly by být zabaveny, jak už se v některých případech děje.

3. Rozšířit unijní Magnitského zákon tak, aby zahrnoval i korupci

Putinovo Rusko je postaveno na korupci, oligarchové a politická elita se obohacují na úkor obyčejných Rusů. Globální režim sankcí EU v oblasti lidských práv přijatý v roce 2020, který již byl využit proti potlačovatelům lidských práv na celém světě, nezahrnuje korupci jako důvod pro sankce.

To se musí naléhavě změnit. EU musí následovat příkladu Spojeného království, USA a Kanady, aby bylo možné se zaměřit i na zkorumpované elity kleptokracií, jako je Rusko a Bělorusko.

4. Informace o skutečném majiteli by měly být veřejné a zdarma pro snazší dohledatelnost špinavých peněz

Když zkorumpované elity skrývají své bohatství v západních zemích, zřídka používají svá vlastní jména.  Bohatství jednotlivců a aktiva firem jsou ukrývána ve složitých korporátních strukturách a často málo regulovaných svěřenských fondech, kde na konci řetězce nevíme, kdo je skutečným vlastníkem majetku. To brání účinnému vymáhání sankcí. Ukázalo se, že přístup veřejnosti k údajům o vlastnictví je důležitým nástrojem v boji proti korupci.

Transparency International již léta vyzývá k řádné implementaci 5. AML směrnice EU (zkratka AML vychází z anglického Anti-Money Laundering, tedy opatření proti praní špinavých peněz). Všechny členské státy EU musí mít veřejně a volně přístupný registr skutečných majitelů. Členské státy musí zajistit, aby orgány měly nezbytné zdroje a pravomoci k ověřování informací poskytovaných v rejstřících a k postihování jakýchkoli nesrovnalostí.

Twitter účet TI EU | zdroj: Twitter 

5. Zabraňte ruské elitě skrývat své peníze v nemovitostech EU

Ruští oligarchové a politická elita investovali miliardy eur do západních nemovitostí. Členské státy EU musí tyto nemovitosti vysledovat, zmrazit a zajistit, aby oligarchové nemohli nakupovat, používat nebo prodávat aktiva. Dokonce i oficiální majetková přiznání předložená ruskými veřejnými funkcionáři zahrnují vlastnictví více než 28 000 nemovitostí v zahraničí.

Mnohé z těchto nemovitostí jsou zakoupeny prostřednictvím anonymních společností a informace o skutečných majitelích zatím nejsou k dispozici ve všech členských státech. Identifikace těchto majetkových vazeb je výzvou, kterou je nyní třeba překonat.

Nová pravidla EU pro boj proti praní špinavých peněz je třeba dále posílit. Pravidla pro informace o skutečném vlastnictví nemovitostí vlastněných zahraničními subjekty musí platit se zpětnou působností tak, aby se vztahovala i na stávající nemovitosti.

Některé členské státy nemají komplexní digitální registr nemovitostí obsahující koncové skutečné majitele. Tyto informace je třeba nezávisle ověřit.

6. Zavést společná pravidla EU pro zabavování neoprávněně nabytého majetku oligarchů

Potřebujeme jasné postupy, které by zajistily, že neoprávněně získaný majetek oligarchů a zločinců bude zmrazen, zabaven a vrácen. V současné době se to děje pouze v malém zlomku případů. Některé členské státy již mají mechanismy, které umožňují konfiskaci majetku bez předchozího odsouzení za trestný čin. Tyto mechanismy by se mohly využívat.

Odpovědnost za prokázání původu majetku by měl nést samotný vlastník. Tento přístup by měl být harmonizován po celé EU. Sledování prostředků bude vyžadovat lepší spolupráci se třetími zeměmi, zejména se Švýcarskem a USA.

Zkonfiskovaný majetek by mohl být směrován do zvláštního fondu na podporu ruské veřejnosti, včetně svobodných sdělovacích prostředků a dalších nezávislých organizací občanské společnosti.

7. Zmrazit majetek bohatých Rusů ve sportovních klubech EU, zakázat sponzorství ruskými oligarchy a státními společnostmi

Sportovní kluby a federace mohou být použity jako prostředek k praní výnosů z pochybných nebo nezákonných zdrojů. Podle FATF (the Financial Action Task Force) je sport trhem, který je snadno proniknutelný vinou nízkých nebo chybějících překážek pro vstup.

Kromě toho se tento sektor vyznačuje mimo jiné komplikovanými sítěmi zúčastněných stran, vysokými částkami přestupů a finančními potřebami fotbalových klubů. Musíme zastavit bohaté Rusy, kteří skrývají své bohatství na Západě a uplatňují tím nepatřičný vliv.

Investice do sportovních klubů a federací, stejně jako sponzorské příležitosti by měly být regulovány a ruské státní společnosti by měly mít zakázáno sponzorství.

8. Zakažte zlaté pasy a regulujte prodej pobytu v EU, odeberte práva sankcionovaných osob

Některé členské státy EU prodávají (nebo používají k prodeji) občanství nebo povolení k pobytu bohatým jednotlivcům, včetně mnoha Rusů, a to jako odměnu za významnou investici ve své zemi. To se často dělo bez řádné předchozí kontroly zdroje jejich finančních prostředků.

Jedním z předních příkladů je nedávno sankcionovaný člen ruské Dumy Vladimir Blotskiy, kterému byl v Maďarsku udělen dlouhodobý pobyt. V jiných případech byla občanství později zrušena, protože byla vydána nezákonně.

Systém zlatých víz a zlatých pasů (z anglického golden visa) je velmi problematický. Nejenže podkopává schopnost EU vymáhat cílené sankce, ale také ponechává dveře dokořán špinavým penězům.

EU by měla prodej zlatých pasů jednou provždy zakázat. Členské státy by měly zajistit, aby bylo okamžitě zrušeno občanství nebo povolení k pobytu udělené sankcionovaným osobám.

Z ukrajinského ministerstva obrany stoupá dým poté, co ruský prezident Vladimir Putin povolil vojenskou operaci na Ukrajině. Kyjev, čtvrtek 24. února 2022 | zdroj: Reuters

9. Zakázat používání takzvaného „digitálního rublu“ a dalších nástrojů určených k obcházení sankcí

EU by měla jednotlivcům a společnostem zakázat používání „digitálního rublu“ a jakékoli jiné virtuální měny podporované nebo provozované Kremlem, neboť se jedná o nástroje záměrně vytvořené k obcházení sankcí. Anonymní transakce s virtuálními aktivy, včetně peer-to-peer, by měly být v EU rovněž zakázány.

10. Pozastavit členství států EU v Mezinárodní investiční bance založené Ruskem

Maďarsko by mělo pozastavit své členství v Ruskem založené Mezinárodní investiční bance (MIB). Tato banka je často označována jako „banka KGB“, protože jejich diplomatická imunita a široká škála výjimek umožňují skrýt jejich skutečné aktivity.

MIB sídlí v Budapešti a představuje vážné bezpečnostní riziko pro EU a její členské státy. Pět dalších členských států již oznámilo své rozhodnutí opustit Ruskem založené investiční banky v reakci na ruskou agresi.

11. Zakažte lobbování v rámci EU ze strany společností a dalších subjektů s vazbami na ruský a běloruský stát

V současné době neexistují žádná opatření na ochranu politiků před nepatřičným ovlivňováním ze třetích zemí, zejména ve formě státních podniků, společností, které mají úzké vazby na tyto státy (např. Gazprom), nebo unijních organizací finančně podporovaných třetími zeměmi, jako je Rusko.

Šest z 20 největších ruských státních podniků ropného a plynárenského, těžebního a hutního a energetického sektoru přímo lobbovalo u institucí EU. Jejich přesné výdaje nelze určit, ale na základě údajů z rejstříku transparentnosti EU činí v Bruselu v letech 2019–2020 nejméně 2,35 milionu EUR (60 milionů korun) a při započtení i hlavních měst členských zemí jsou pravděpodobně mnohem vyšší.

Stále však zůstává nejasné, jak třetí strany získávají tento vliv, vzhledem k tomu, že často lobbují prostřednictvím poradenských společností, sdružení nebo jiných organizací, jako tomu bylo v případě Nord Stream 2. Ve světle současné války by takové lobbování mělo být zakázáno.

12. Zakázat ruské financování politických stran EU

Kreml a jeho bankéři financovali politické strany a kampaně v EU. Někdy to zákon dovoluje přímo, někdy využili právní mezery, přičemž původ finančních prostředků byl často skrytý. Tato praxe by měla být zakázána v celé EU.

Třetina zemí EU stále povoluje formy zahraničního financování politických stran. Tam, kde zákazy existují, je mezery často činí neefektivními. Zhoubné zahraniční zájmy nalévají své peníze přes podezřelé třetí strany, zaměstnávají vlivné politiky, poskytují bankovní půjčky nebo platí za reklamu. Tyto mezery musí být odstraněny v unijních i vnitrostátních právních předpisech.

Originální znění 12 doporučení v anglickém jazyce najdete na webu TI EU.

Autorem je Roland Papp, senior policy officer TI EU.

 


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.