Zveřejňování platů úředníků

Publikováno: 22. července 2011

Transparency International – Česká republika, o.p.s. (dále jen „TI“) se v rámci svých aktivit seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu a stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů ve věci zveřejňování platů a odměn zaměstnanců veřejné správy. TI považuje tuto problematiku za jednu z klíčových oblastí pro celkovou transparentnost veřejné správy.