Zpráva OECD: Velmi nízká znalost právních aspektů podplácení s mezinárodním prvkem je překážkou v boji proti tomuto jevu v soukromém sektoru v ČR

Vydáno 27. 03. 2013

Česká vláda musí společně se soukromým sektorem urychleně podniknout kroky ke zvýšení informovanosti o právních aspektech podplácení s mezinárodním dosahem. To je hlavní doporučení, které zaznělo v  nově vydané zprávě Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj /OECD/ zaměřené na tuto formu úplatkářství.

Povědomí o otázkách trestního postihu v oblasti podplácení s mezinárodním dosahem je bohužel mezi českými firmami na velmi nízké úrovni. A to navzdory nedávnému přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, ze kterého vyplývá odpovědnost českých firem za toto trestní jednání. V souvislosti se schválením tohoto zákona nabízela OECD řadě českých společností pomoc formou konzultace s týmem odborníků, který navštívil ČR v říjnu 2012.  Žádná z oslovených firem však o tuto pomoc neprojevila zájem.

Pracovní skupina OECD, která v ČR hodnotila implementaci Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních obchodních transakcích, připravila doporučení, která by měla zvýšit úspěšnost boje proti této formě podplácení. Její závěrečná zpráva obsahuje mj. následující požadavky:

  • Státní zástupci musí mít zaručenu větší nezávislost. Musí také být jasné, že policie a státní zástupci nesmí odložit případ podplácení v souvislosti se zahraničím, ani když je ve hře národní ekonomický zájem, vztahy s jinými státy či identita osoby figurující ve vyšetřování či stíhání v úplatkářské kauze s mezinárodním dosahem.
  • Je nutné zvýšit schopnost prokazovat úplatkářství ve spojení se zahraničím, a to i prostřednictvím boje proti praní špinavých peněz a pomocí auditorských mechanismů.
  • Je třeba přijmout zákon na ochranu whistleblowerů.

„Všechna tato doporučení souzní s tím, co požaduje Transparency International ČR /TI/ a jsou také součástí projektu Rekonstrukce státu, jehož se účastníme,“ komentuje doporučení OECD programový ředitel TI ČR Radim Bureš.

Zpráva OECD nicméně poukázala i na pozitivní posun v boji proti tomuto druhu úplatkářství v České republice, spojený zejména s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Kladně je hodnoceno zavedení jasné institucionální struktury pro stíhání a vyšetřování těchto kauz. Zpráva také vyzdvihuje fakt, že vyšetřovatelé a státní zástupci jsou dobře vybaveni pro řešení těchto případů.

Pracovní skupina OECD pochválila vstřícný postoj České republiky k efektivnímu zabavování výnosů z trestné činnosti, který se projevuje v prudkém nárůstu konfiskací výnosů v domácích úplatkářských kauzách.

Pracovní skupina OECD, která se věnuje boji proti úplatkářství, se skládá ze zástupců 34 členských zemí OECD a dále Argentiny, Brazílie, Bulharska, Kolumbie, Ruska a Jižní Afriky.

Celá zpráva je k dispozici na www.oecd.org/daf/noncorrution.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.