Zpráva o korupci

Vydáno 25. 05. 2011

Dílčím aspektům korupce (korupčním případům i protikorupčním nástrojům) je ve společnosti věnována značná pozornost. Komplexnější obraz však zaniká pod mediálně vděčnými kauzami, není zde snaha složit jednotlivé informace do ucelenějšího pohledu. Výsledkem je, že korupce je většinou společnosti nazírána prizmatem mediální zkratky. Tento projekt se proto zaměřuje na systematické monitorování korupce, protikorupčních aktivit a ke korupci se vztahujících výzkumů v ČR.

Za stavu, kdy neexistují žádné fundamentální výzkumy zabývající se korupcí, např. financované a zadávané státem, a korupce není systematicky sledována, není známa typologie převládajících korupčních případů ani míra jejich rozšíření. Znalost fakt je nahrazována politickou rétorikou. Cílem projektu proto je na základě systematického monitoringu vytvořit komplexnější pohled na problematiku korupce v České republice, popisující její typy a rozšíření i možná protiopatření. Výslednou „Zprávu o korupci“ pak TIC bude využívat při svých mediálních vystoupeních a rovněž k plastičtějšímu informování veřejnosti o situaci v oblasti korupce v České republice prostřednictvím publikování celé zprávy či jejích vybraných částí. Zpráva bude rovněž využita v rámci vzdělávacích akcí TIC.

V roce 2010 probíhal průběžný monitoring korupčních kauz a dále sběr informací, který se soustředil na dvě oblasti: dostupné statistiky trestných činů s korupčním aspektem (vedené policií a státním zastupitelstvím) a výzkumy rozšíření korupce a názorů občanů na korupci. Při sběru a zpracování informací byla navázána spolupráce s katedrou politologie Fakulty sociálních studií MU Brno.

Shromážděné výsledky byly využity v osvětové činnosti TIC. Nejvýznamnějším výstupem byla přednáška na toto téma na semináři „Boj s korupcí“ pro státní zástupce a soudce na Justiční akademii v Kroměříži dne 11. listopadu 2010. Výstupy z projektu zazněly na tiskových konferencích v říjnu 2010 a lednu 2011.

Projekt pokračuje v roce 2011 a finální Zpráva o korupci by měla být zpracována ke konci prvního pololetí. Projekt je finančně podpořen Nadací Open Society Fund Praha.

 Open Society Fund Praha                 


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.