Zpráva Evropské komise o korupci potvrzuje dlouhodobé priority Transparency International

Vydáno 03. 02. 2014

V boji proti korupci se musí Česká republika zaměřit zejména na profesionalizaci státní správy, zkvalitnění procesů veřejného zadávání, transparentnost financování politických stran a posílení nezávislosti státního zastupitelství.  Vyplývá to ze zprávy o korupci, kterou dnes zveřejnila Evropská komise. Tato doporučení zcela korespondují s požadavky Transparency International (TI).

Dnes byla vydána historicky první zpráva Evropské komise o korupci v jednotlivých členských zemích. Obsahuje řadu statistických zjištění, která charakterizují korupční situaci v ČR:

  • 95% Čechů považuje korupci za rozšířenou, 
  • 8% respondentů bylo v minulém roce požádáno o úplatek, nebo se od nich úplatek očekával, což je dvojnásobek evropského průměru a
  • 71% českých podniků (nejvyšší podíl v EU) uvádí, že korupce představuje hlavní překážku podnikání.

U České republiky se zpráva zaměřuje na 5 problémových oblastí. Jsou jimi čerpání Evropských fondů, integrita veřejné správy, veřejné zakázky, financování politických stran a stíhání korupce.  Jedná se tedy o oblasti, na které Transparency International dlouhodobě upozorňuje.„Zpráva poukazuje na slabost a nízkou efektivnost české státní správy, její zranitelnost vůči nepřípustným politickým vlivům a chybějící zákonnou regulaci. Tento problém se prolíná všemi ostatními oblastmi, jako je čerpání Evropských fondů či zadávání veřejných zakázek. Nejde však jen o přijetí zákona o státní službě, ale i o přijetí jasné strategie řízení procesu profesionalizace státní správy, “  upozorňuje programový ředitel TI Radim Bureš.

Zpráva Evropské komise se zmiňuje o citlivé oblasti financování politických stran a požaduje zvýšení transparentnosti financování stran a volebních kampaní, jakož i zřízení nezávislého dohledu nad tímto financování. Zpráva upozorňuje i na fakt, že Nečasova vláda odmítla v lednu 2013 kvalitní zákon Ministerstva vnitra o dohledu na financování politických stran.

Zpráva také vítá pozitivní změny ve fungování státního zastupitelství spojené s personálními změnami na pozici Nejvyššího státního zástupce a vrchní státní zástupkyně.

Radka Pavlišová, vedoucí Právní poradny TI, k tomu doplňuje:  „Personální změny v soustavě státního zastupitelství jsou dobrým začátkem, nicméně samy o sobě nestačí. K posílení nezávislého a efektivního stíhání sofistikované korupce je třeba specializace v podobě zřízení specializovaného útvaru při Nejvyšším státním zastupitelství, jak to ostatně vyplynulo z analýz soudních rozhodnutí ve věcech úplatkářských trestných činů, které pro Úřad vlády zpracovala Transparency International a na něž zpráva Evropské komise taktéž odkazuje.“

Chybějící legislativa je součásti programu projektu Rekonstrukce státu a z velké části je obsažena i v koaliční smlouvě současné vlády. Zpráva Evropské komise však správně klade důraz nejen na legislativní stránku věci, ale i na proces implementace a na změny v řízení. „Bez jasného politického vedení a odborného zabezpečení, nebudou nové legislativní normy úspěšné,“ varuje Radim Bureš.

Celá zpráva je ke stažení zde.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.