Změna zákonů o územně samosprávných celcích

Publikováno: 30. září 2011

TI obecně vítá novelizaci zákonů o územně samosprávných celcích přicházející s množstvím návrhů, které by měly vést ke snížení korupčního prostředí na úrovni samospráv. Na druhou stranu musí konstatovat, že se v předkládaném znění mnohdy jedná pouze o kosmetické změny, které v reálu nebudou mít na potlačení korupce významnější dopad.