Vymáhání náhrady škody ve Zdibech

Vydáno 26. 04. 2011

V obci Zdiby nedaleko Prahy uzavřelo vedení obce se soukromým subjektem koncesní smlouvu o provozu čističky odpadních vod. Kromě jednostranné výhodnosti smluvních ujednání pro soukromou osobu TIC shledává protiprávní jednání v tom, že daný smluvní vztah obchází povinnosti dané koncesním zákonem.

V návaznosti na právní poradenství poskytnuté Právní poradnou TIC se klient obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který obci za spáchání správního deliktu uložil pokutu ve výši 100.000,- Kč

Po zaplacení stotisícové pokuty obcí TIC iniciovala v rámci strategické litigace spor o náhradu škody po starostovi obce a po dalších zastupitelích, kteří schválili uzavření koncesní smlouvy na provozování čističky odpadních vod bez výběrového řízení, i když jim povinnost konat výběrové řízení byla známa. Žalobu na náhradu škody, která tím obci vznikla, je ovšem jménem obce oprávněn podat opět starosta. Zásadní právní otázka je, zda má soud v této situaci povinnost ustanovit obci opatrovníka a kdo je oprávněn návrh na ustanovení opatrovníka podat.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.