Zásady činnosti Právní poradny

TIC je nevládní organizace, která nemá vyšetřovací pravomoci, jako třeba Policie ČR, státní zástupci nebo ombudsman. Role poradny je jiná: můžeme Vám poradit, jaká máte práva, jak
můžete ve Vaší věci postupovat a na jaké instituce se obrátit, setkáte-li se s korupčním jednáním.

Rovněž nám nepřísluší přezkoumávat pravomocná rozhodnutí soudu ani zasahovat do běžících sporů. Na druhou stranu Vám můžeme doporučit dostupné opravné prostředky popř. poskytnout informaci o dalších možnostech obrany v rámci soudního řízení. V některých případech soudní spory sami iniciujeme v rámci tzv. strategické litigace, tj. v případech, kdy se snažíme danou oblast práva lépe prozkoumat, a soudní rozhodnutí chybí.

Vzhledem ke specializaci právní poradny TIC oblast veřejného práva neposkytujeme poradenství v soukromoprávních věcech, jakými jsou například exekuce a dluhy, pracovněprávní věci nebo vnitřní záležitosti právnických osob (družstva, SVJ ad.).

Pokud se právní poradna začne případu věnovat a klient předá jejím pracovníkům dokumenty, jsou tyto uloženy ve spisu k danému případu. Obsahuje-li spis osobní údaje, žádáme klienta o souhlas s jejich zpracováním. Svůj souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat.

Není v silách TIC zajišťovat kopírování nebo zpětné zasílání poskytnutých dokumentů. V žádném případě nám tedy neposílejte originály důležitých dokumentů, ale pouze jejich (neověřené) kopie.

Bojujte proti korupci s námi.