Žamberk – 28. červen 2010

Vydáno 04. 11. 2011

Vedení města Žamberk zmanipulovalo dle názoru TIC veřejnou zakázku na vybudování pěší zóny za zhruba 20 mil. Kč, která má být hrazena převážně z prostředků EU. Výběrové řízení proběhlo dvakrát. První výběrové řízení, kde mělo hodnotící kritérium ceny váhu 87 % zadavatel (město Žamberk) po obdržení nabídek zrušil a vyhlásil nové výběrové řízení za změněných podmínek, kdy cena rozhodovala pouze ze 30 % (tedy nerozhodovala). Zbývající hodnotící kritéria pro určení nejvýhodnější nabídky byla výše smluvní pokuty (váha 40 %), záruční doba (váha 15 %) a splatnost faktur (váha 15 %) – jedná se o učebnicový příklad účelových hodnotících kritérií, která vůbec nemusí být předmětem soutěže, jelikož zadavatel může (a měl by) jejich hodnoty sám stanovit jako požadavek v návrhu smlouvy s dodavatelem zakázky.

Při druhém výběrovém řízení byl navíc účelově vyřazen uchazeč s nejvýhodnější nabídkou, přičemž důvody vyřazení byly dle názoru TIC zástupné a zakázku získala společnost TESTA, jejíž nabídková cena byla o 8 mil. vyšší, než v případě vyřazeného uchazeče. Korupční pozadí celé kauzy dokresluje též úzká vazba místostarosty Žamberka Ryana Strnada, který byl předsedou hodnotící komise, na vítěze soutěže – společnost TESTA vlastní podnikatel, s nímž místostarosta podniká v jiných společnostech, přičemž v souvislosti s podnikáním mají tito muži společné závazky ve výši stovek miliónů Kč. Místostarosta Strnad se tak fakticky podílel na zadání zakázky svému společníkovi. Veřejnou zakázku v současnosti realizuje jako subdodavatel uchazeč, který byl z výběrového řízení v druhém kole vyřazen a společnost TESTA vlastněná společníkem místostarosty tak z evropských fondů obdrží bez práce několikamiliónovou „provizi“.

Na postup města Žamberk, který považujeme za nezákonný, upozornila TIC Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který zahájil ve věci správní řízení. Dále TIC podala trestní oznámení na členy rady města a dne 28. června 2010 zorganizovala v místním divadle veřejnou debatu s občany a vedením města. Debaty se kromě vedení města zúčastnil relativně malý počet občanů, což mělo za následek, že se diskuse točila převážně okolo zakázky na pěší zónu a mediálního pokrytí celé kauzy, které se mj. věnoval i pořad reportéři ČT odvysílaný dne 10. května 2010.

Dokumenty ke stažení: dopis vedení města, podnět na ÚOHS, trestní oznámení na členy rady města, sdělení ÚOHS o zahájení šetření.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.