Watchdog – rok první

Vydáno 26. 04. 2011

Projekt Watchdog je projektem zaměřeným na investigaci, monitorování a analýzu korupce ve veřejné správě. TIC se této činnosti věnuje systematicky něco málo přes rok. Jedná se o nový prvek v práci TIC a zkušenosti z něj stále vyhodnocujeme. Cílem tohoto projektu byla snaha reagovat na neustálý přívale kauz a skandálů, ze kterých není vyvozována žádná zodpovědnost. Tyto informace nejsou podrobovány komplexnější analýze. Existuje pouze medializace bez důsledků v podobě demisí, vyšetřování, trestů a odpovědí.

V průběhu prvního roku, jsme se zabývali informacemi k cca 15 kauzám. Některé byly zpracovány do podoby trestních oznámení, k některým stále ještě doplňujeme informace, některé se ukázaly jako nerelevantní.

Výstupy z této činnosti by měly být a) právní kroky b) medializace a veřejný tlak na řešení c) případové studie analyzující korupční jednání nebo jeho trendy.

Zkušenosti které vyplývají z prvního roku, řekněme pilotní fáze projektu jsou následující:

1) I z pozice nevládní organizace je možné úspěšně provádět investigativní činnost. Přestože se jedná o aktivitu vyžadující trpělivost a dlouhodobé nasazení s mnohdy nejistým a nepředvídatelným výsledkem. Zásadní je personální a materiální zázemí a jméno a důvěryhodnost organizace. Provádění takovéto aktivity vyžaduje velkou trpělivost a odolnost proti frustraci. Do budoucna proto považujeme za prioritu získat prostředky na posílení investigativního týmu a jeho specializaci.

2) Náročnější než samotné hledání a vyhodnocování informací je získat jakoukoliv reakci ze strany příslušných státních orgánů. I u případů s jasnými důkazy je policie odkládá bez zahájení úkonů trestního řízení. Policisté nejsou kompetentní rozkrývat sofistikovanější klientelistické sítě.

3) Existují politické tlaky na policii. Jako snadná ukázka toho že i u specializovaných útvarů existuje jakási politická autocenzura je to, že se policisté řídí jakýmsi volebním kalendářem – „nebudeme zahajovat před volbami“.

4) Na druhou stranu funguje do jisté míry medializace případů. V případě silného mediálního tlaku je možné očekávat i překvapivé změny.

5) Podceňovanou hodnotou samou o sobě a přínosem z projektu Watchdog, mohou být i zkušenosti s fungováním orgánů činných v trestním řízení, nebo zkušenosti s formami korupčního jednání.

Aniž by to znělo příliš fatalisticky v některých případech má smysl zanalyzovat kauzu a např. jako případovou studii ji zpřístupnit veřejnosti a zachovat pro budoucí studium.

Vybrané případy najdete na stránce Kauzy TIC.

Projekt probíhá v letech 2010 a 2011 a je financován z prostředků Nadace Open Society Fund Praha a Nadace VIA.

Open Society Fund Praha             

 


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.