Výstavba na Praze 12

Publikováno: 26. dubna 2011

TIC dlouhodobě sleduje proces výstavby v obvodu Městské části Prahy 4 a 12, kde mělo v několika případech dojít k překročení závazných limitů pro výstavbu. Jednání místně příslušného stavebního úřadu, který podle našeho názoru nepřistupuje ke všem účastníkům řízení shodně, bude i nadále podrobeno pečlivému zkoumání TIC. V případě potřeby hodlá TIC využít všechny relevantní právní nástroje.