Výstavba pěší zóny v Žamberku

Vydáno 11. 07. 2011

V roce 2010 TIC monitorovala veřejnou zakázku města Žamberk na výstavbu pěší zóny financované z evropských dotací. Na základě získaných poznatků TIC dospěla k závěru, že zadávací řízení bylo zmanipulováno ve prospěch vybraného uchazeče.

V souvislosti s touto veřejnou zakázkou se TIC obrátila na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a zároveň podala trestní oznámení na vedení města pro podezření z trestných činů zneužití pravomocí veřejného činitele, porušování povinností při správě cizího majetku.

 Začátkem roku 2011 ÚOHS rozhodl, že město Žamberk jako zadavatel porušilo zákon o zadávání veřejných zakázek, přičemž konečným důsledkem tohoto nezákonného postupu je, že veřejná zakázka nebyla zadána uchazeči s nejvýhodnější nabídkou, za což ÚOHS  uložil městu Žamberk pokutu ve výši 250.000,-Kč. Rozhodnutí ÚOHS, které nabylo právní moci v září 2011, naleznete zde. Co se týče trestního oznámení, bylo zahájeno trestní řízení a věc je šetřena protikorupční policií. TIC bude nadále sledovat další vývoj tohoto případu.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.