Volební kodex

Publikováno: 30. září 2011

Transparency International – Česká republika, o.p.s. vítá myšlenku nové právní úpravy výkonu volebního práva v České republice, která by měla spojit všechny druhy dosud konaných voleb do jednoho právního předpisu. Vzhledem k vytčenému cíli v důvodové zprávě nového volebního zákoníku, tedy zapracování poznatků z praxe a odstranění nedostatků, které v praxi vyvstaly buď pouze u konkrétního druhu voleb, nebo jsou všem druhům voleb společné, však TIC považuje návrh věcného záměru zákoníku za nedokonalý a ne plně reflektující poznatky z praxe.