A vítězem se stává … Kapsch

Vydáno 27. 09. 2011

TIC se věnuje problematice výkonového zpoplatnění silnic a dálnic v ČR již čtyři roky. Po této několikaleté usilovné snaze se konečně začíná rozkrývat podstata vztahů mezi Ministerstvem dopravy (MD), Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) a společností Kapsch.

Peripetie ohledně získávání podkladů z Ministerstva dopravy popisují mimo jiné starší příspěvky na webu TIC, avšak poslední žádost o informace formulovala TIC v červenci tohoto roku (ke stažení zde). Odpověď ministerstva jednak neobsahovala všechny vyžadované dokumenty a jednak neodpovídala ani zákonu o svobodném přístupu k informacím. TIC se proto v srpnu bránila stížností (ke stažení zde). Ministr dopravy dal ve svém rozhodnutí TIC za pravdu (ke stažení zde) a na základě tohoto pak muselo MD se žádostí řádně naložit, tzn. poskytnout informace nebo rozhodnout o jejich neposkytnutí.

Z materiálů, které v důsledku zmíněného procesu TIC získala, vyplynul zřejmý paradox v postupu všech dotčených orgánů. MD a ŘSD k původním dvěma smlouvám se společností Kapsch o zpoplatnění silnic a dálnic připojilo několik dodatků na další dodávky a služby. Tyto dodatky uzavřelo ŘSD v jednacím řízením bez uveřejnění na základě tvrzení, že technologicky je schopen plnění dodat pouze Kaspch, což se opíralo o odborné posudky. Ze sdělení MD (ke stažení zde) však vyplývá, že žádné podobné posudky neexistují a v dané souvislosti je MD ani ŘSD nenechalo zadat. V důsledku však na jejich základě byl dodán např. systém liniového řízení (informační tabule apod.).

TIC se domnívá, že výše popsaným postupem byl porušen nebo minimálně obejit zákon o veřejných zakázkách a obrátila se tedy podnětem na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ke stažení zde). Nelze ovšem vyloučit ani trestní odpovědnost některých osob zodpovědných za podpis dodatků se společností Kapsch. Možnost jejího uplatňování pomocí podání trestního oznámení TIC ještě analyzuje.

 


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.