Justiční fórum 2013: Boj o právní stát

Vydáno 24. 05. 2013

22.05.2013Ve středu 22. května 2013 se v Senátu konalo Justiční fórum 2013, v pořadí již čtvrtá velká konference pořádaná Transparency International k problematice fungování justice v ČR. Spolupořadatelem akce byla 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková. Hlavním tématem byla příprava zákona o státním zastupitelství, který v tuto chvíli prochází legislativním procesem.

V  panelové diskuzi, kterou moderovala Daniela Drtinová, vystoupil ministr spravedlnosti Pavel Blažek /ODS/ spolu se svým náměstkem Františkem Korbelem, bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil /ODS/, senátor a stínový ministr spravedlnosti Jiří Dienstbier /ČSSD/, poslanec Stanislav Polčák /TOP 09/ a poslankyně Marie Nedvědová /KSČM/.

Řada příspěvků se týkala navrhovaných opatření, která by měla vést k posílení nezávislého postavení státních zástupců – změně způsobu jmenování nejvyššího státního zástupce, výběru státních zástupců skrze výběrová řízení, etického kodexu apod.

Konkrétní zkušenost s fungováním speciálního úřadu pro boj s korupcí a organizovaným zločinem přednesl speciální prokurátor slovenské Generální prokuratury Pavol Kováčik,

Jakkoliv by se zdálo, že nad podobnou normou bude panovat vcelku shoda i diskuze na justičním fóru ukázala, že proces schválení v parlamentu může výslednou podobu výrazně změnit.

Doposud je výkon řídících a kontrolních oprávnění nadřízených státních zástupců nejednoznačně a poměrně složitě upraven, což umožňuje netransparentní zásahy do projednávaných případů. Nové a transparentní vymezení podmínek pro zasahování do konkrétních věcí přinese jasné vymezení vztahů uvnitř soustavy státních zastupitelství tak, aby státní zástupci nesli vyšší odpovědnost za svá konkrétní rozhodnutí.

Pokud vláda zákon schválí, bude navazující rozprava i hlasování vyžadovat od poslanců i senátorů velkou sebekázeň. Zákonodárci budou totiž hlasovat o posílení nezávislosti instituce, kterou mohou vnímat i jako ohrožení, ať už své nebo svých spolupracovníků. Z tohoto důvodu bude zajímavé sledovat, kdo a s jakými argumenty bude v rozpravě vystupovat.

Jestliže zákonodárci nepodlehnou pokušení a zákon schválí, mají velkou šanci prokázat svou loajalitu voličům a ukázat, že nadřazují význam budování institucí právního státu nad význam stranických nebo osobních zájmů.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.