Veřejné zakázky

Vydáno 11. 04. 2011

Při zadávání a realizaci veřejných zakázek existuje všude na světě prostor pro korupci. České veřejné zakázky v tomto smyslu nejsou výjimkou. Trpí značnou neprůhledností, která vede k vysokým ztrátám veřejných prostředků. Transparency International – Česká republika (TIC) se začala koncepčně a důsledně věnovat korupci v oblasti veřejných zakázek a koncesí v roce 2003.

V průběhu let 2003 – 2009 v rámci projektů zaměřených na vybrané oblasti veřejných zakázek TIC vypracovala několik legislativních analýz k posílení institucionální kontroly, výpočtů ztrát veřejných prostředků, mapovala klientelistické vazby u stavebních zakázek, realizovala průzkumy mezi zadavateli a podnikateli. Dále se TIC věnovala hospodaření obecních obchodních společností, problematice PPP (public-private partnership, partnerství veřejného a soukromého sektoru), zakázkám malého rozsahu, zavedení černých listin do oblasti veřejných zakázek a možnému uplatnění tzv. paktů integrity.

Dosavadní výstupy projektů zaměřených na problematiku veřejných zakázek jsou souhrnně k dispozici v sekci Publikace TIC.

Právní poradna TIC poskytuje bezplatnou právní pomoc osobám dotčeným korupčním jednáním mimo jiné i v oblasti veřejných zakázek. TIC poskytuje také celou řadu školení a seminářů zaměřených na zvyšování integrity a kvality zadávání veřejných zakázek.

 


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.