Veřejná debata Transparency International v Opavě upozornila na důležitost zveřejňování informací pro úspěšné zapojení občanů

Vydáno 20. 06. 2013

Veřejná debata Transparency International v Opavě upozornila na důležitost zveřejňování informací pro úspěšné zapojení občanůNa debatě, která se konala 18. 6. 2013 v opavském Obecním domě, se v horkém úterním odpoledni sešla více než třicítka občanů. Debata s podtitulem „Veřejné zakázky a nakládání s veřejným majetkem v Opavě“ se věnovala citlivým kauzám města a hledala nástroje, jak jim v budoucnu předejít větší občanskou aktivitou.

Diskusi moderoval programový ředitel Transparency International Česká republika Radim Bureš, který představil projekt Kurzy občanské protikorupční sebeobrany a jeho cíle. Následoval příspěvek Zdeňka Frélicha, člena spolupořádajícího sdružení Za Opavu, o. s., který se věnoval veřejné zakázce na Severní obchvat Opavy. Podrobně popsal problematický postup města a hodnotící komise, která v první fázi vyřadila 4 z 6 uchazečů, mezi nimi i o polovinu levnější nabídky. Tato zakázka byla v další diskusi podrobně vysvětlena. Zdeněk Frélich na tomto příkladě otevřel otázku, zda má cenu kritéria ještě více zpřísňovat. Vede to totiž mnohdy pouze k sofistikovanějším metodám obcházení těchto pravidel zkušenými firmami s mnoha právníky a ekonomy a menší subjekty bez dostatečného „administrativního“ zázemí téměř nemají šanci.

Po panu Frélichovi vystoupila první náměstkyně primátora Pavla Brady, která představila nejprve kauzu prodeje domů na opavském Horním náměstí, kde město navzdory pravidlům neupřednostnilo nájemníky a domy prodalo soukromé firmě. Náměstkyně Brady tuto kauzu zdůraznila jako přelomovou, jelikož soudní proces, ke kterému se nájemníci uchýlili, prodej domů zneplatnil. Určil tak, že se město musí vždy chovat stejně ke všem zájemcům a respektovat předem daná pravidla, které si samo stanovilo. Nákup špatně pronajímatelného OC Slezanka městem za 270 milionů, kterým bývalí představitelé města zadlužili Opavu do roku 2022, ukázal na příliš volné postavení soudních znalců. Ti při stanovování tzv. ceny obvyklé nemají téměř žádné omezení. Brady již při jednání o prodeji oponovala nabídku původního majitele a svým znaleckým odhadem se pohybovala kolem 100 – 150 milionů. Svůj příspěvek ukončila zkušeností ze současného zastupitelstva, kde dle jejích slov dbají na větší nezávislost soudních znalců a posudky si proto zadává samo město.

Petr Leyer z právní poradny Transparenci International výše zmíněné kauzy zasadil do právního rámce a upozornil na jednotlivé odlišnosti v pravidlech pro veřejné zakázky, prodeje městského majetku a naopak městské nákupy. Jako společné však zdůraznil zásady, které obec při nakládání s veřejným majetkem musí respektovat. Těmi jsou účelnost, hospodárnost a respektování veřejného zájmu (proti upřednostňování zájmů určitých subjektů a svévolnému zacházení s majetkem obce), což potvrdilo i rozhodnutí Ústavního soudu (IV. ÚS 1167/11). Připomněl rovněž novelu zákona o veř. zakázkách. Ta zakázala některá kvalifikační a hodnotící kritéria, např. právě pojistné smlouvy a smluvní pokuty, které umožnily vyřazení uchazečů v kauze Severního obchvatu Opavy.

Následná diskuse se zaměřila zejména na participaci občanů a jejich možnosti, jak do městských rozhodnutí o veřejném majetku zasahovat a jak ho kontrolovat. Věčný problém malého zájmu občanů o veřejné záležitosti a občanskou aktivitu programový ředitel Radim Bureš zmírnil: „Občanů se zájmem o veřejné dění nebude nikdy velké množství, není to ale problém, pokud budou mít dostatek informací a efektivní nástroje, jak do veřejných záležitostí mluvit. I v České republice se leccos daří, příkladem může být úspěšné vypsání referenda v Plzni o obchodním centru Corso. V zahraničí zase dobře fungují tzv. pakty integrity, kdy partneři projektu dobrovolně využívají nezávislé nevládní organizace, které konkrétní projekt monitorují.“

Náměstkyně Pavla Brady to potvrdila i ze strany města: „Nemůžeme čekat, až se do veřejných záležitostí zapojí většina občanů, důležité je jim veřejné problémy přiblížit a zveřejňovat více, než jen povinné informace. O to se již nyní v Opavě snažíme.“

Nutnost této snahy potvrdil i právník Transparency International Petr Leyer: „Přestože je Česká republika stále pozadu ve zveřejňování informací, občané již teď mají cesty, jak se k výstupům městského rozhodování dostat, ať už účastí na jednání zastupitelstva, sledováním úřední desky, která je dostupná i na webových stránkách, či čtením radničních periodik a dalších médií.“

Závěrem diskuse tak byla výzva k aktivní účasti a důkladnému sledování informací a veřejného dění ve městě, a při té příležitosti byli všichni přítomní pozváni na prakticky zaměřené školení, které povedou zkušení lektoři Transparency International ČR. Na školení budou podrobně probrány nástroje, které občané mají k dispozici v boji proti korupci a klientelismu (od spolupráce s médii, možností vypsání referenda až k podání trestního oznámení). Tento prakticky zaměřený Kurz občanské protikorupční sebeobrany se koná v úterý 25. června od 17 hodin v Schösslerově salónku opavského Obecního domu, zváni jsou všichni občané regionu.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.