Veřejná debata s občany v Úholičkách

Vydáno 20. 11. 2012

Transparency International – Česká republika uspořádala poslední říjnový den veřejnou debatu v obci Úholičky nedaleko Prahy. Hlavním tématem byl vlekoucí se problém s nalezením optimálního technického i ekonomického řešení čistění odpadních vod nejen přímo v Úholičkách, ale též v sousedních Velkých Přílepech, které provozují současnou kapacitně již nevyhovující čistírnu pro obě obce.

Do zasedací místnosti obecního úřadu dorazilo asi 40 občanů, kteří se zajímali o představy zástupců obou obcí na budoucí fungování systému čistění odpadních vod. Své vize prezentovaly starostka Úholiček paní ing. Kořínková i místostarosta Velkých Přílep pan ing. Morysek. Následně se rozvířila bouřlivá debata, která jen dokumentovala složitost a zásadnost tématu pro místní obyvatele. Přes snahu vést diskuzi spíše směrem k budoucím řešením se dostalo i na otevření některých starších sporů či nedorozumění. Zazněly např. argumenty některých občanů, že nová čistírna v Úholičkách je zbytečná, náklady příliš vysoké a postačuje napojení na rekonstruovanou čistírnu v Přílepech. Z druhé strany pak byl akcentován potenciální rozvoj obce a vytvoření kapacitní rezervy.

V průběhu debaty se sice nedospělo k žádnému závaznému východisku přijatelnému pro všechny strany, což ani nebylo cílem, ale podnícení věcné diskuze mezi zástupci obou obcí navzájem a samozřejmě občany je pozitivním krokem. Někteří z nich totiž za největší nedostatek nepovažovali podobu konkrétních plánů, ale spíše neochotu komunikovat a jednat o různých alternativách a zdůvodňovat rozhodnutí zastupitelstva obce navenek. V tomto ohledu pak byla debata jistě přínosem.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.